ยโสธร ปศุสัตว์เตรียมขยายผลการเลี้ยงไก่ไข่เป็นอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน

4

จากการเปิดเผย นายสัตวแพทย์ ชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นายเด่นพงษ์ ไทยลา ปศุสัตว์อำเภอทรายมูล และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ลงพื้นที่ โรงเรียนบ้านโสกผักหวาน หมู่ 10 ตำบลดู่ลาด อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ซึ่งมีเด็กนักเรียน 32 คน มีนายพงษ์ศักดิ์ ทองไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกผักหวาน พาเยี่ยมชมโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ปัจจุบันมีอยู่ 5 ตัว เพื่อเตรียมขยายผลการเลี้ยงไก่ไข่ให้มากขึ้น สำหรับเป็นอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน อย่างเพียงพอ

 โดยจะสนับสนุนพันธุ์ไก่ไข่ จำนวน 100 ตัว พร้อมหัวอาหารไก่ 20 กระสอบ และปัจจัยการผลิต ได้แก่ ถังใส่อาหาร ถังใส่น้ำ ตาข่ายลวดถัก ตาข่ายไนล่อน ให้แก่โรงเรียนตามโครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการส่งเสริมการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ในระบบอินทรีย์เพื่อเป็นอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนในช่วงเปิดภาคเรียน และเพื่อให้เด็กๆในโรงเรียนบ้านโสกผักหวาน เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านการเลี้ยงไก่ไข่ในระบบอินทรีย์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงแก่ชุมชน

ภาพ/เกียรติศักดิ์ ข่าว/ประกาศ ศรีสมบูรณ์  รายงานจากจังหวัดยโสธร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here