ยโสธร ปศุสัตว์เข้มโรคระบาดสัตว์ในตลาดนัดลดความเสี่ยงผู้เลี้ยงโค-กระบือ

3

นายสัตวแพทย์ ชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยนายทรงศักดิ์ วงศ์สุพรรณ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ นายสถาพร จุลสัตย์ ปศุสัตว์อำเภอเมืองยโสธร อาสาปศุสัตว์ และเจ้าของตลาดนัด ลงพื้นที่ ตลาดนัดโค-กระบือ บ้านเชียงหวาง ตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร เปิดซื้อขายแลกเปลี่ยน โค-กระบือ สัปดาห์ละ 2 วัน วันจันทร์และวันอังคาร เพื่อตรวจสอบสุขภาพของโค กระบือ ที่เกษตรกรในจังหวัดยโสธร และจังหวัดใกล้เคียงแถบอีสานใต้ นำมาซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนเพื่อเป็นการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ในตลาดนัด ซึ่งแต่ละนัด จะมีการนำโค กระบือ เข้ามาซื้อ ขาย ประมาณ 800 -2,500 ตัว คิดเป็นมูลค่าประมาณ70-100 ล้านบาท  

โดยได้ให้อาสาปศุสัตว์พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคยานพาหนะทุกคันที่เข้า ออก ตลาดนัดโค กระบือ และพื้นที่บริเวณโดยรอบตลาดนัด เพื่อกำจัดเชื้อโรคโดยเฉพาะโรคปากและเท้าเปื่อย และโรคคอบวมที่กำลังแพร่ระบาดหลายจังหวัดของภาคอีสานอยู่ในขณะนี้ ทำให้โค กระบือล้มป่วย และตาย เกษตรกรได้รับความเสียหาย ทั้งนี้ เนื่องจากตลาดนัดโค กระบือ เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อโรคระบาด จากการที่มีการเคลื่อนย้ายสัตว์จากหลายแหล่งมารวมกันเพื่อซื้อขาย แลกเปลี่ยนจึงอาจมีการนำสัตว์ป่วยหรือสัตว์ที่ติดเชื้อแต่ยังไม่แสดงอาการเข้ามา หรือมีเชื้อโรคปนเปื้อนมากับยานพาหนะขนส่งสัตว์ได้

ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร กล่าวอีกว่า ได้ขอความร่วมมือจากพ่อค้าและเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ ที่เคลื่อนย้ายสัตว์มาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ว่าไม่มีโรคระบาดสัตว์ และหากจะเคลื่อนย้ายสัตว์ข้ามจังหวัดให้ขออนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์จากปศุสัตว์อำเภอต้นทางทุกครั้ง  การเคลื่อนย้ายสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต มีความผิดตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 กำหนดโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ พร้อมกันนี้ ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ได้จัดเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทุกอำเภอ ร่วมกับอาสาปศุสัตว์ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อยทุกหมู่บ้าน ทั้ง 9 อำเภอของยโสธร อย่างต่อเนื่อง

ภาพ-ข่าว ประกาศ ศรีสมบูรณ์ รายงานจากจังหวัดยโสธร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here