ยโสธร ปศุสัตว์ส่งเสริมระบบการป้องกันโรคระบาดสัตว์ในช่วงฤดูฝนแก่เกษตรกร

6

นายสัตวแพทย์ ชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร พร้อมน.สพ.ประเสริฐ วงศ์นาค กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ นายศุภสิน ยงย้อย รักษาการปศุสัตว์อำเภอค้อวัง และนายสอาด บุญพิมพ์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.3 ต.น้ำอ้อม ลงพื้นที่ ศาลาวัดศรีสว่าง บ้านโพนแบง ม.3 ต.น้ำอ้อม อ.ค้อวัง ส่งเสริมให้ความรู้ ระบบการป้องกันโรคระบาดสัตว์ในช่วงฤดูฝน ซึ่งมีสภาพอากาศแปรปรวน อาจทำให้สัตว์เจ็บป่วยได้ง่าย แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย จำนวน 10 ราย

พร้อมมอบน้ำยาฆ่าเชื้อโรค รองเท้าบูท เพื่อให้เกษตรกรจุ่มเท้าฆ่าเชื้อโรคก่อนเข้าพื้นที่เลี้ยงสัตว์ และขอให้เกษตรกรเข้มงวดการป้องกันโรคระบาดสัตว์ ตามระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม(GFM) ได้แก่ หมั่นทำความสะอาดและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคภายในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์และบริเวณโดยรอบอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง พักคอกก่อนนำสัตว์เข้าเลี้ยงใหม่อย่างน้อย 7 วัน ควรเลี้ยงสัตว์แบบเข้าหมด ออกหมด ไม่ให้รถจับสัตว์หรือรถขนส่งอาหารสัตว์เข้ามาภายในพื้นที่เลี้ยงสัตว์โดยเด็ดขาด ให้ซื้อขายสัตว์บริเวณนอกพื้นที่เลี้ยงสัตว์ ไม่เลี้ยงสัตว์ด้วยเศษอาหารเนื่องจากอาจมีเชื้อโรคปนเปื้อน นำสัตว์มาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ว่าไม่มีโรคระบาดเข้ามาเลี้ยงเท่านั้น

ทำวัคซีนป้องกันโรคตามโปรแกรมที่กรมปศุสัตว์กำหนด รวมทั้งปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ให้มิดชิด ป้องกันลมและฝนได้ หากเกษตรกรต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมสามารถติดต่อปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ได้ตลอดเวลา

ภาพ-ข่าว-ประกาศ ศรีสมบูรณ์ รายงานจากจังหวัดยโสธร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here