ยโสธร ปศุสัตว์ร่วมกับ อบต.หนองคู รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์เลี้ยง

7

น.สพ.ชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร และ นายทัศนัย ขันเงิน นายก อบต.หนองคู อำเภอเมืองยโสธร  และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอเมืองยโสธร จัดหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ออกรณรงค์พร้อมกับฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่สุนัข แมว ของประชาชน ที่บริเวณศาลาอเนกประสงค์บ้านดงบัง ม.3 ต.หนองคู อ.เมืองยโสธร

ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดย อบต. หนองคู สนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า กิจกรรมประกอบด้วย การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัข แมว ของประชาชน การผ่าตัดทำหมัน มีประชาชนนำสัตว์เลี้ยงมารับบริการ 30 ครอบครัว ฉีดวัคซีน รวม 45 ตัว แยกเป็นสุนัข 30 ตัว แมว 15 ตัว ผ่าตัดทำหมัน รวม 24 ตัว แยกเป็นสุนัข 16 ตัว แมว 8 ตัว และได้ให้ความรู้แก่ประชาชนในการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง

หากถูกสุนัข แมวกัด โดยการล้างแผลด้วยสบู่และน้ำสะอาด ใส่ยาทาแผล กักสัตว์ไว้ดูอาการอย่างน้อย 10 วัน และรีบไปพบแพทย์เพื่อให้การรักษา พร้อมทั้งเชิญชวนประชาชนผู้เลี้ยงสัตว์นำสุนัข แมว อายุตั้งแต่ 2-4 เดือนขึ้นไป ไปรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามที่ อบต.หนองคู กำหนด โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ภาพ/ข่าว-ประกาศ ศรีสมบูรณ์ รายงานจากจังหวัดยโสธร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here