ยโสธร ปศุสัตว์ร่วมกับเทศบาลเมืองจัดโครงการคนยโสธรปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

17

นายสัตวแพทย์ ชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร พร้อม นายแพทย์ กัมทร พรจิรเวช รองนายกเทศมนตรีเมืองยโสธร ที่ได้รับมอบหมายจาก นายณัฐพล นาคสุข นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร ผู้บริหารเทศบาลเมืองยโสธร และประชาชนคนรักสัตว์ ดำเนินโครงการคนยโสธร ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ในวาระสถาปนาเมือง 50 ปี ณ บริเวณศาลาบุ่งน้อย บุ่งใหญ่ สวนสาธารณะริมแม่น้ำชี อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

กิจกรรมประกอบด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขที่อาศัยอยู่บริเวณบุ่งน้อย บุ่งใหญ่ และสุนัข-แมว ของประชาชนชุมชนโดยรอบ นอกจากนั้น ยังทำการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวเพื่อควบคุมประชากรสัตว์  การรักษาพยาบาลสัตว์ป่วย การกำจัดเห็บหมัด การทำเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ด้วยเหรียญห้อยคอติด QR code ระบุข้อมูลประวัติสัตว์ ซึ่งเป็นผลงานการประดิษฐ์ของ ดร.วสันต์ วรเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร การผูกปลอกคอแยกสีตามนิสัยความเชื่องของสุนัขเพื่อให้ประชาชนทราบและระมัดระวังตัว ป้องกันการถูกสุนัขกัด โดยมีประชาชนนำสุนัข-แมว มารับวัคซีน และทำหมันอย่างละ จำนวน 30 ตัว  

โดยการจัดกิจกรรมในวันนี้ ได้รับเกียรติจาก นายปิยวัฒน พันธ์สายเชื้อ สส.พรรคเพื่อไทย เขต 1 จังหวัดยโสธร บริจาคอาหารสุนัขให้แก่ผู้เลี้ยงสุนัข และได้รับการตรวจเยี่ยมสร้างขวัญกำลังใจจาก นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร การดำเนินโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือกันทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปลุกจิตสำนึกเจ้าของสัตว์ให้เลี้ยงสุนัขอย่างรับผิดชอบ ไม่นำสุนัขไปปล่อยทิ้งเป็นสุนัขจรจัด การเผยแพร่กฎหมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า และการป้องกันทารุณกรรมและจัดสวัสดิภาพสัตว์ อันจะทำให้คนและสัตว์อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ส่งผลให้คนยโสธร ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืน

ภาพ/เกีรติศักดิ์ ข่าว-ประกาศ ศรีสมบูรณ์ รายงานจากจังหวัดยโสธร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here