ยโสธร ปศุสัตว์ร่วมกับศูนย์ฯอาหารสัตว์มอบหญ้าแห้งแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ

3

น.สพ.ชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร พร้อม นายไพฑูรย์ ป้องสนาม เจ้าพนักงานสัตวบาล ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร นายนพดล ตานุชนม์ สัตวแพทย์ชำนาญงาน และนายแมน สุนทรา ปลัด อบต.ขุมเงิน ลงพื้นที่ ม.5 ต.ขุมเงิน อ.เมืองยโสธร เพื่แมอบหญ้าแพงโกลาแห้ง จำนวน 100 ฟ่อน หรือ 2,000 กิโลกรัม และแร่ธาตุก้อน บำรุงสุขภาพสัตว์ แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ ในพื้นที่ ซึ่งตั้งบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำชี และน้ำขังในนา จากฝนตกหนัก โดยนายสมคิด ประสมศรี ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 ต.ขุมเงิน เป็นผู้รับมอบ มีเกษตรกร จำนวน 24 ราย เลี้ยงโค กระบือ ประมาณ 100 ตัว ได้นำหญ้าแห้งไปเลี้ยงโค กระบือ บรรเทาความเดือดร้อน นอกจากนี้ ได้ตั้งคลังเสบียงอาหารสัตว์ เก็บหญ้าแพงโกลาแห้ง จำนวน 200 ฟ่อน หรือ 4,000 กิโลกรัม ไว้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะแนน ม.2 ต.ขุมเงิน เพื่อให้การสนับสนุนแก่เกษตรกรเพิ่มเติมอีกด้วย หากเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ จ.ยโสธร ต้องการหญ้าแห้งอาหารสัตว์สามารถติดต่อได้ที่ปศุสัตว์อำเภอใกล้บ้านได้ทั้ง 9 อำเภอ

ภาพ/เกียรติศักดิ์ ข่าว-ประกาศ ศรีสมบูรณ์ รายงานจากจังหวัดยโสธร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here