ยโสธร ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

10

นายชลธี  ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ  โดยมี นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว ประมงจังหวัดยโสธร  หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน อสม. จิตอาสา และประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง  ณ  บริเวณลำห้วยยาง หมู่ 4 บ้านหนองเทา ตำบลนาแก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร :ซึ่งปีนี้ในลำห้วยดังกล่าวมีปริมาณน้ำมากหลังฝนตกชุก 

จังหวัดยโสธร  ได้ร่วมกับ หน่วยงานสังกัดกรมประมง  อำเภอคำเขื่อนแก้ว และประชาชน ในพื้นที่ตำบลนาแก ร่วมกันจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ขึ้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564  รวมทั้งเพื่อให้หน่วยงาน ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการปล่อยพันธุ์น้ำจืด และยังเป็นการเพิ่มผลผลิตพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติซึ่งสัตว์น้ำที่นำมาปล่อยในลำห้วยยางในวันนี้ ประกอบด้วย ปลาตะเพียนขาว ปลาสร้อย และปลากระแห รวมทั้งสิ้น จำนวน 500,000 ตัว

 สำหรับ  ลำห้วยยางนั้น ตั้งอยู่บนพื้นที่บ้านหนองเทา หมู่ที่ 4  ตำบลนาแก  อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร และพื้นที่ ตำบลกลางใหญ่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี มีพื้นที่  140 ไร่ เป็นแหล่งผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน 3 หมู่บ้าน คือ บ้านหนองเทา บ้านเหล่าตอง และบ้านนาหลู่ และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ ขยายพันธ์สัตว์น้ำ และเป็นแหล่งอาหารทางธรรมชาติของพี่น้องประชาชนที่สามารถจับปลามาประกอบอาหาร ลดรายจ่ายในครอบครัว

ภาพ-ข่าว ประกาศ ศรีสมบูรณ์ รายงานจากจังหวัดยโสธร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here