ยโสธร นโยบายปรับเปลี่ยนถนน.หนทาง นายก อบจ.ยโสธร ได้นำทีมงาน เพื่อไปดูความเดือดร้อนของประชาชน

26

นายวิเชียร สมวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร.พร้อมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร.ได้ลงพื้นที่เขตอำเภอกุดชุมจังหวัดยโสธร.ล่าสุด. นายก อบจ.ยโสธร ได้ให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านเขตอำเภอกุดชุม.พร้อมเปลี่ยนถนน.ที่เป็นดินหินลูกรังหินคลุกเพราะสาเหตุในเวลาฝนตกทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนน.สัญจรไปมาลำบาลบวกกับถนน.ลื่นทำให้ประชาชน.เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง

และในช่วงมีลมทำให้วิสัยทัศน์ในการมองเห็นได้อยากที่เส้นทางถนน.ลูกลังจากการได้ลงพื้นที่ นายวิเชียร สมวงค์ นายก อบจ.ยโสธร ได้กล่าวกับชาวบ้านนับร้อยว่าจากถนน.ลูกลังทาง สนง. อบจ.และเจ้าหน้าที่ทุกจะปรับเปลี่ยนถนน.ที่เป็นทางลูกลังให้เป็นถนน.ลาดยางทุกเส้นทางพร้อมทั้งปรับเปลี่ยนคอนกรีตจากที่เคยให้สัญญากับพ่อแม่พี่น้องทางคนรุ่นใหม่หัวใจพัฒนาอาสารับใช้พี่น้องประชาชนจังหวัดยโสธร.ตามที่นโยบายได้มอบให้กับชาวบ้านและประชาชน

โดยนายวิเชียร สมวงค์.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรได้กล่าวกับชาวบ้าน.จากจุดประสงค์ที่ต้องเปลี่ยนแปลงตามที่นายวิเชียร สมวงค์ นายก อบจ.ยโสธร.ได้ให้กับชาวบ้านตามที่นโยบายจากกลุ่มเพื่อไทยหัวใจพัฒนาที่เขตพื้นที่อำเภอกุดชุมจังหวัดยโสธร

ภาพ-ข่าวกิตติ ศรีสมบูรณ์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here