ยโสธร ตรวจคัดเลือกกองร้อย อส.ดีเด่นประจำปี 2564

67

ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดยโสธร ที่กองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดนอำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธรนายกองตรี สิทธิพร  คงหอม  หัวหน้ากำลังพล/ประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบคัดเลือกกองร้อยอาสารักษาดินแดนดีเด่นประจำปีพุทธศักราช 2564 ของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ จำนวน 7 นาย ได้เดินทางมาตรวจความพร้อมในการเข้าประกวดกองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดนดีเด่นของอำเภอเมืองยโสธร ประจำปี 2554 โดยมีนายกองโท อภิรัตน์ ป้องกัน  ผู้บังคับกองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดนอำเภอเมืองยโสธร/นายอำเภอเมืองยโสธร กล่าวถึงวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการส่งกองกำลัง อส.เข้าประกวด ในครั้งนี้เป็นปีที่ 2

สำหรับกองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดนอำเภอเมืองยโสธร ได้ส่งเข้าประกวดติดต่อกันเป็นปีที่ 2 ส่วนทั่วประเทศ มีผู้ส่งเข้าประกวดทั้งหมด 6 กองร้อย อส.อ. กองร้อย บก. และกองร้อย อส.จ. การประกวดกองร้อยครั้งนี้จะเป็นการมาตรวจส่วนในภาคอีสานก่อนที่คณะกรรมการจะเดินทางไปตรวจที่ภาคใต้และภาคเหนือเพื่อหากองร้อยที่ชนะเลิศเป็นกองร้อย อส.ดีเด่นเข้ารับโล่รางวัลในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ที่กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย และในวันนี้มีการต้อนรับคณะอนุกรรมการการตอบคำถามและปัญหาข้อขัดข้องต่างๆที่คณะกรรมการได้สอบถามถึงความเป็นมาของกองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดนของอำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

ภาพ/เกียรติศักดิ์  ข่าว-ประกาศ ศรีสมบูรณ์ รายงานจากจังหวัดยโสธร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here