ยโสธร ชาวยโสธรทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ทุกวันศุกร์

0

ช่วงเช้าวันศุกร์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมกับส่วนราชการจัดพิธีทำบุญตักบาตรวิถีถิ่น วิถีไทย ณ บริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองยโสธร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ในการนี้ นายชลธี  ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชน ร่วมตักบาตร มีพระภิกษุ/สามเณร จำนวน 20 รูป และพุทธศาสนิกชน จำนวน 70 คน รวมจำนวน  90  รูป/คน  \

โอกาสนี้ พระครูอนุรักษ์วรดิตถ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองยโสธร เจ้าอาวาสวัดสิงห์ท่า ได้กล่าวสัมโมทนียกถาแก่พุทธศาสนิกชนที่มาร่วมทำบุญตักบาตรว่าบุคคลผู้ที่ไม่มีบุญวาสนาเพียงพอ ไม่มีบุญที่ได้สั่งสมไว้ บุคคลนั้นก็จะไม่ได้ประโยชน์ พระพุทธองค์จึงได้หลักทำคำสอนในกาลต่อมา ในมงคลสูตร มีความว่า ปุพเพกตปุญญตา มีบุญอันบุคคลได้กระทำแล้วในกาลก่อน จัดเป็นมงคลความเจริญอันประเสริฐ ความเป็นผู้มีบุญเก่าอันได้กระทำไว้แล้ว

 ถือว่าเป็นมงคลสูงสุดของชีวิตประการหนึ่ง เราที่ได้ทำบุญอยู่ในขณะนี้ โอกาสนี้ วันนี้  ถึงแม้จะเป็นปัจจุบัน  แต่พอถึงวันพรุ่งนี้ วันนี้ก็จะกลายเป็นอดีตของวันพรุ่งนี้ไปแล้ว สิ่งที่เราทำในวันนี้ก็จะเป็นของเก่า เป็นอดีตไป ทรัพย์ที่เราสั่งสม หาไว้ในวันนี้ ใช้วันนี้ไม่หมด  พรุ่งนี้ก็ได้ใช้ ถ้าเราสั่งสมทุกวันๆ  ทรัพย์ก็จะ ไม่สูญหาย ไม่เคยสลาย ดังนั้น ถ้าเราสั่งสมไว้มาก ทรัพย์ก็มีมาก ทรัพย์ใหม่ก็เพิ่มขึ้น ทรัพย์เก่าก็คงอยู่ ทรัพย์เหล่านี้จะเป็นประโยชน์แก่ตัวเราอยู่ฉันใด บุญกุศลที่เราสั่งสมที่เราสั่งสมทั้งใหม่และเก่า จะเป็นสิ่งที่เกื้ออำนวย ให้สิ่งที่เราปรารถนานั้นจะสำเร็จทุกประการ  ไม่ว่าจะหน้าที่การงาน ด้านสุขภาพร่างกาย  ด้านมิตรสหายบริวารต่างๆ ล้วนแล้วเกิดขึ้นจากการบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศล ทั้งนั้น

ข่าวประกาศ ศรีสมบูรณ์ รายงากจากจังหวัดยโสธร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here