ยโสธร ชาวบ้าน 100 กว่าหลังคาเรือนได้ยึดอาชีพปลูกถั่วลิสงเพื่อเลี้ยงครอบครัว

59

พื้นที่.ป่าบุ่งป่าทามกลางหมู่บ้านเพื่อไปดูกลุ่มเกษตรที่ชาวบ้าน.ได้ปลูกถั่วแทบจะทุกหลังคาเรือน.ในช่วงควบคุมและป้องกันเชื้อ.ไวรัส โควิด-19รวมทั้งเขตพื้นที่ในช่วงหน้าแล้งเนื่องจากเป็นพืชที่ปลูกง่ายขายได้มีราคาและพื้นที่ป่าบุ่งป่าทามเป็นพื้นที่ที่จะเหมาะสมในการปลูกถั่วลิสงแต่ในฤดูน้ำหลากจะเป็นพื้นที่ที่มีน้ำท่วมตลอดทุกปี.ที่เป็นฤดูฝน

นางระเบียบ มงคลนำ อายุ 62 ปี บอกว่าครอบครัวยึดอาชีพปลูกถั่วลิสงมานานกว่า30ปีแล้วโดยจะปลูกหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าวเป็นประจำทุกปีและพอเข้าสู่หน้าแล้งก็จะพากันมาใช้พื้นที่ป่าบุ่งป่าทามใกล้กับหมู่บ้านทำการไถและยกร่องเป็นแปลงปลูกถั่วลิสงใช้ระยะเวลาประมาณ90 วันก็จะสามารถเก็บผลผลิตได้โดยในปีนี้ได้ปลูกถั่วลิสงในพื้นที่จำนวน5 ไร่.ได้ลงทุนต่อไร่.ประมาณ 3,000 บาทและคาดว่าจะมีผลผลิตต่อไร่ไม่ต่ำกว่า300 กิโลกรัม ถือว่าเป็นรายได้ที่ค่อนข้างดีถ้าเปรียบเทียบกับการปลูกพืชชนิดอื่นแล้วในช่วงหน้าแล้ง

ทำให้มีชาวบ้านกว่า 100 ครอบครัว ได้พากันหันมาปลูกถั่วลิสงในพื้นที่กว่า 500ไร่เป็นอีกอาชีพที่

 ภาพ-ข่าว กิตติ ศรีสมบูรณ์  จังหวัดยโสธร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here