ยโสธร ชาวบ้านร้องสื่อผู้นำชุมชนบริหารร้านค้าสหกรณ์ผิดพลาดจนเงินหายเกลี้ยง

42

กลุ่มตัวแทนสมาชิกร้านค้าสหกรณ์ประจำหมู่บ้านบ้านหนองแสง ตำบลย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ได้เข้าร้องเรียนต่อสื่อมวลชนเพื่อขอความเป็นธรรมและขอให้ตรวจสอบการบริหารงานร้านค้าสหกรณ์ชุมชนประจำหมู่บ้าน หลังจากที่ร้านค้าสหกรณ์ชุมชนประจำหมู่บ้านโดยการรวมกลุ่มกันของชาวบ้านและร่วมกันลงหุ้นกันคนละ 200 บาท และเงินกองทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐอีก จำนวน 100,000 บาท ก่อตั้งเป็นร้านค้าสหการณ์บ้านหนองแสง

ล่าสุด.พันจ่าเอก อนุสิทธิ์  บัวหุง ปลัดอาวุโสอำเภอคำเขื่อนแก้ว และนายเวย์นัย  สุนทรพุทธศาสตร์ ปลัดอำเภอคำเขื่อนแก้ว ประธานกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียนดังกล่าว ได้เดินทางไปพบกับกลุ่มชาวบ้านสมาชิกร้านค้าสหกรณ์ชุมชนบ้านหนองแสง หมู่ที่ 3 ที่บริเวณร้านค้าสหการณ์ พร้อมกับได้ชี้แจงและทำความเข้าใจกับกลุ่มชาวบ้านถึงผลสรุปการสอบสวนข้อเท็จจริง โดย นายเวย์นัย  สุนทรพุทธศาสตร์ ปลัดอำเภอคำเขื่อนแก้ว บอกว่า จากข้อร้องเรียนดังกล่าวของชาวบ้านตนก็ได้เร่งดำเนินการสอบสวนและได้ทำการสอบปากคำชาวบ้าน จำนวน 50 ปาก จากสมาชิกทั้งหมด จำนวน 125 คน และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของร้านค้าสหกรณ์โดยเฉพาะเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเงินรายรับรายจ่ายตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

 ซึ่งก็พบว่าเอกสารในช่วงเดือนเมษายน 2560 ไปจนถึงปลายปี 2560 ได้หายไป จึงพบเพียงเอกสารหลักฐานจากช่วงปลายปี 2560 ไปจนถึงปลายปี 2563 และสรุปร้านค้าสหกรณ์มีรายได้และผลกำไรมาโดยตลอดและมีการปันผลทุก 4 เดือน และช่วงต้นปี 2564 จากการสอบสวน นายเด่นชัย  หาญกล้า ผู้ใหญ่บ้าน ทราบว่าได้มีการเซ้งร้านให้กับชาวบ้านรายหนึ่งเนื่องจากตนไม่สามารถที่จะบริหารต่อไปได้เพราะไม่มีเงินเหลือ โดยจากการตรวจสอบพบว่า นายเด่นชัย  หาญกล้า ได้เซ้งร้านไปเป็นจำนวนเงิน 24,000 บาทเศษ เงินสดที่เหลืออยู่กับนายเด่นชัยฯ จำนวน 5,000 บาท สินค้าในร้านค้ารวมมูลค่าประมาณ 50,000 บาท และเงินสด จำนวน 190,000 บาท ที่อยู่กับ นายสัญญา  ทาสมบูรณ์ อดีตเหรัญญิก ร้านค้าสหกรณ์ชุมชน ได้นำไปใช้จ่ายส่วนตัวก่อนหน้านี้ รวมเงินสดและทรัพย์สินของร้านค้าสหกรณ์ชุมชนทั้งหมด ประมาณ 300,000 บาทเศษ ส่วนตามข้อร้องเรียนของชาวบ้านที่อ้างว่าร้านค้าสหกรณ์ชุมชนมีเงินอยู่ทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 5 แสนบาท นั้นไม่สามารถตรวจสอบได้เนื่องจากไม่มีหลักฐานเอกสารที่จะสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งเท่าที่ตรวจสอบได้จากหลักฐานเอกสารต่างๆก็จะมีทรัพย์สินยู่ประมาณ 3 แสนบาทเศษเท่านั้น

ยโสธร ชาวบ้านร้องสื่อผู้นำชุมชนบริหารร้านค้าสหกรณ์ผิดพลาดจนเงินหายเกลี้ยง อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

 ขณะที่ นายเด่นชัย  หาญกล้า ผู้ใหญ่บ้าน ชี้แจงกับชาวบ้านว่า เนื่องจากการบริหารงานร้านค้าสหกรณ์ชุมชนก่อนหน้าที่ตนจะเข้ามาบริหารงานนั้นได้มีการว่าจ้างให้ชาวบ้านรายหนึ่งเข้าไปบริหารงานโดยมีคณะกรรมการร้านค้าสหกรณ์ชุมชนคอยกำกับดูแล ต่อมาการบริหารงานเริ่มขาดทุนชาวบ้านจึงมีมติให้หยุดบริหารงาน ตนจึงได้ประกาศให้คนอื่นที่สนใจเข้าไปบริหารงานแทนแต่ไม่มีใครที่จะเข้าไปบริหาร ตนจึงรับปากกับชาวบ้านว่าจะเข้าไปบริหารงานเองโดยเริ่มบริหารงานมาตั้งแต่ปี 2560-2563 แต่ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาขาดทุนมาโดยตลอดเนื่องจากมีลูกค้าเข้าไปใช้บริการซื้อสินค้าน้อยลงเรื่อยๆประกอบกับมีการปล่อยกู้ฉุกเฉินให้กับสมาชิกรายละ 5,000 บาท ซึ่งก็เก็บคืนได้บ้างไม่ได้บ้างและจะต้องมีการปันผลคืนทุก 4 เดือน จึงทำให้เงินรายได้ของร้านค้าสหกรณ์ชุมชนลดต่ำลงและเริ่มหายไปเรื่อยๆจึงจำเป็นต้องขอหยุดการบริหารร้านค้าสหกรณ์ชุมชนและตนได้เซ้งร้านให้กับชาวบ้านรายหนึ่งในราคา 24,000 บาทเศษ ซึ่งตนก็ได้นำเงินที่ได้จากการเซ้งร้านไปเข้าบัญชีธนาคารไว้แล้วรวมทั้งเงินสดที่เหลือในมือของตนอีก จำนวน5,000 บาท รวมมูลค่าสินค้าในร้านอีกประมาณ 50,000 บาท และเงินที่ นายสัญญา  ทาสมบูรณ์ อดีตเหรัญญิกร้านค้าสหกรณ์ชุมชน นำไปใช้จ่ายส่วนตัวก่อนหน้านี้ จำนวน 190,000 บาท รวมเงินสดและทรัพย์สินทั้งหมดประมาณ 3 แสนบาทเศษเท่านั้น ส่วนเอกสารบัญชีงบดุลของร้านค้าสหกรณ์ชุมชนที่มีการทำมาตลอดก่อนหน้านี้ นายเด่นชัย  หาญกล้า อ้างว่าหายไปแล้วไม่ทราบว่าไปไหน

ยโสธร ชาวบ้านร้องสื่อผู้นำชุมชนบริหารร้านค้าสหกรณ์ผิดพลาดจนเงินหายเกลี้ยง อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

 นายสัญญา  ทาสมบูรณ์ อดีตเหรัญญิกร้านค้าสหกรณ์ชุมชนบ้านหนองแสง บอกว่า ก่อนหน้านี้ตนเคยเป็นคณะกรรมการบริหารร้านค้าสหกรณ์ชุมชนแห่งนี้และที่ผ่านมามีผลกำไรมาโดยตลอดไม่เคยขาดทุนและแต่ละปีจะต้องมีเงินหมุนเวียนไม่ต่ำกว่า 5 แสนบาท และตนก็ยอมรับว่าก่อนหน้านี้ตนได้นำเงินของร้านค้าสหกรณ์ชุมชนไปใช้จ่ายส่วนตัวจริง จำนวน 190,000 บาท ซึ่งตนก็ยินดีที่จะนำเงินทั้งหมดมาจ่ายคืนให้แต่ในช่วงที่ นายเด่นชัย  หาญกล้า เข้าไปบริหารงานตนไม่ได้ร่วมเป็นกรรมการด้วยจึงไม่ทราบว่าเงินของสหกรณ์ทั้งหมดหายไปไหนแต่ตนยืนยันว่าร้านค้าสหกรณ์ชุมชนมีผลกำไรมาตลอดและมีเงินหมุนเวียนไม่ต่ำกว่า 5 แสนบาท อย่างแน่นอน

ยโสธร ชาวบ้านร้องสื่อผู้นำชุมชนบริหารร้านค้าสหกรณ์ผิดพลาดจนเงินหายเกลี้ยง อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

นายประสาท  หลักทอง อายุ 56 ปี อยู่บ้านเลขที่ 23 หมู่ 3 บ้านหนองแสง ตำบลย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ตัวแทนชาวบ้านที่ร้องเรียน บอกว่า การบริหารงานร้านค้าสหกรณ์ชุมชนบ้านหนองแสง มีผลกำไรมาโดยตลอดทุกปีไม่เคยมีปัญหาและมีการปันผลคืนให้กับสมาชิกทุก 4 เดือน ปกติที่ผ่านมาจะมีการจ้างให้ชาวบ้านเข้าไปขายของหรือบริหารจัดการเองภายในร้านค้าฯโดยมีคณะกรรมการฯคอยดูแลตรวจสอบจนกระทั่งเมื่อช่วงปี 2560 การบริหารงานของคนเดิมเริ่มมีปัญหาชาวบ้านจึงมีมติให้หยุดบริหาร ผู้ใหญ่บ้านจึงประกาศหาคนเข้าไปบริหารต่อแต่ไม่มีใครเข้าไปบริหารผู้ใหญ่บ้านจึงรับปากกับชาวบ้านว่าจะบริหารงานเองจึงได้เข้าไปดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2560 จนถึง 2563 ตลอดระยะเวลาก็ปกติดีมีการปันผลทุกงวดจนกระทั่งต้นปี 2564 ผู้ใหญ่บ้านประกาศว่าร้านค้าสหกรณ์ชุมชนขาดทุนไม่สามารถบริหารจัดการต่อไปได้เพราะเงินหมดแล้วแต่พวกตนไม่เชื่อว่าเงินจะหมดไปได้ ต่อมาผู้ใหญ่บ้านได้เซ้งร้านให้กับชาวบ้านรายหนึ่งซึ่งตนก็พยายามคัดค้านไม่เห็นด้วยเพราะร้านค้าสหกรณ์เป็นของส่วนรวมจะไปเซ้งต่อไม่ได้แต่ก็ไม่เป็นผลพวกตนจึงได้เข้าร้องเรียนต่อทางอำเภอคำเขื่อนแก้วและศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยโสธร เพื่อขอให้ตรวจสอบการบริหารงานของผู้ใหญ่บ้านคนนี้รวมทั้งให้ผู้ใหญ่บ้านนำเงินของร้านค้าสหกรณ์ประมาณ 5 แสนบาท กลับคืนมา และคืนเงินหุ้นของชาวบ้านคนละ 200 บาท จนครบทุกคน

ยโสธร ชาวบ้านร้องสื่อผู้นำชุมชนบริหารร้านค้าสหกรณ์ผิดพลาดจนเงินหายเกลี้ยง อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

ซึ่งจากการชี้แจงของทางอำเภอคำเขื่อนแก้ว และการชี้แจงของ นายเด่นชัย  หาญกล้า ผู้ใหญ่บ้าน ก็ไม่เป็นที่พอใจของชาวบ้านจนเกิดการโต้เถียงกันเป็นระยะและกลุ่มชาวบ้านยังต้องการให้ นายเด่นชัย หาญกล้า นำเงินทั้งหมดที่หายไปประมาณ 5 แสนบาท กลับคืนมาพร้อมทั้งคืนเงินหุ้นคนละ 200 บาท จนครบทุกคน พร้อมทั้งมีการยึดคืนร้านค้าสหกรณ์ชุมชนจากชาวบ้านที่รับเซ้งร้านกลับมาคืนมาและหยุดดำเนินการร้านค้าทันที ซึ่งหลังจากนี้กลุ่มชาวบ้านจะได้เดินทางเข้าร้องเรียนกับสำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดยโสธร เพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบพฤติกรรมชองร้านค้าสหกรณ์

ภาพ/ข่าว-ประกาศ ศรีสมบูรณ์ -รายงานจากจังหวัดยโสธร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here