ยโสธร ชาวบ้านดู่ลาด สุดทนการบริหารงบประมาณผู้นำชุมชนเดินเท้าเข้าร้องทุกข์จังหวัดฯ

8

นายทศพร รูปทอง อายุ 55 ปี อยู่บ้านเลขที่ 98 หมู่ที่ 2 ตำบลดู่ลาด อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร เดินเท้าออกจากบ้านตั้งแต่ช่วงเช้า ระยะทางกว่า 30 กิโลเมตร เพื่อตั้งใจเข้ามายื่นหนังสือต่อหน่วยงานราชการ 4 หน่วยงาน ในเรื่องการทุจริตเงินกองทุนหมู่บ้าน โครงการนวัตวิถี (OTOP) โครงการส่งเสริมเลี้ยงโค-กระบือ ความไม่โปร่งใสในการ บริหารเงินในโครงการต่าง ๆ ที่ภาครัฐเข้ามาอุดหนุนในหมู่บ้านและชุมชน ด้วยแดดร้อนช่วงกลางวัน ทำให้นายทศพร รูปทอง พอเดินเท้าเข้ามาถึงหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร นายทศพรฯ แทบจะเป็นลมเลยขอเวลานอกแวะเข้าสวนหย่อม หน้าศาลากลางจังหวัดฯ นอนแผ่หลาทำเอาภรรยาต้องรีบหาน้ำเย็นๆ ให้ดื่มนอนพักหายเหนื่อยแล้ว นายทศพร รูปทอง ก็บ่นให้ข้าราชการ และชาวบ้านฟังเรื่องราวที่แกทำเป็นหนังสือมายื่นในวันนี้ 

จากนั้น นายทศพร รูปทอง ได้เข้าไปยื่นหนังสือให้ศูนย์ดำรงธรรม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยโสธรมีใจความว่าข้าพเจ้า นาย ทศพร รูปทอง อายุ 55 ปี อยู่บ้านเลขที่ 98 หมู่ที่ 2 ตำบลตู่ลาด อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร โทรศัพท์ 063-2183489 อาชีพ เกษตรกร ตำแหน่ง สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน มีความประสงค์ขอร้องทุกข์/ร้องเรียน เพื่อให้ดำเนินการช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาในเรื่อง (1. การทุจริต และความไม่โปร่งใสของคณะกรรมการกองทุนหมูบ้าน (2. ความไม่โปร่งใสโครงการโคกระบือ (3. ความไม่โปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการต่างๆ ที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน ซึ่งโดรงการต่างๆ เป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิต เป็นสวัสดิการที่ทางภาครัฐให้มา มีการจัดสรรอย่างไม่เป็นธรรมให้กับชาวบ้านและชุมชน ส่อไปในทางทุจริต ประพฤติมิชอบ

เนื่องจากบางโครงการมีผู้นำหมู่บ้าน คือ ผู้ใหญ่บ้านบริหารงานอยู่ และบางโดรงการที่ข้าราชการการเมือง บริหารงานอยู่ ที่ผ่านมาไม่ได้รับการแก้ไข และบริหารงานอย่างไม่เป็นธรรม ทำให้ชาวบ้านบางส่วนไม่ได้รับผลประโยชน์ ในส่วนที่ทางภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือ ทำให้เกิดการเหลื่อมล้ำภายในชุมชน เหมือนการแบ่งพรรคแบ่งพวก มีการแดกแยกภายในชุมชนทำให้เกิดผลประโยชน์แก่กลุ่มคนกลุ่มเดียวที่เป็นพวกพ้องกัน ไม่มีการพัฒนาหมูบ้านและชุมซุน ไม่มีการประชุมและประชาคมชาวบ้าน บ้างโครงการประธานกรรมการไม่สอบถามความเห็นชอบจากชาวบ้าน พอจะสอบถามความจริงก็ไม่ได้คำตอบ พอจะทำหนังสือร้องเรียนและขอความชอบธรรม ประธานกรรมาการแจ้งว่าเจ้าหน้าที่ทางภาครัฐเป็นพรรดพวกของตนเอง จึงขอขอดวามอนุเคราะห์หน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบเข้าไปตรวจสอบดูแล และหาความจริงในเรื่องนี้ด้วย เพราะปัญหาทุกอย่างเป็นเรื่องของปากท้องประชาชน ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าดำร้องทุกข์/ร้องเรียนตามข้างต้นเป็นจริงจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ส่วนทางจังหวัดยโสธร ได้ส่งเจ้าหน้าที่จาก 4 หน่วยงานมารับหนังสือ โดยป้องกันจังหวัดยโสธร มารับแทนเนื่องจากเจ้าหน้าที่ติดประชุมร่วมกับ นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร

ภาพ/เกียรติศักดิ์ ข่าว-ประกาศ ศรีสมบูรณ์ รายงานจากจังหวัดยโสธร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here