ยโสธร ชาวนาขนข้าวไปตากลานกีฬาหน้าอำเภอก่อนนำไปเก็บ

10

ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดยโสธร ชาวนาส่วนมากยังไม่ขายข้าวให้พ่อค้า หรือโรงสี ในราคาที่โรงสี หรือกลไกการตลาดที่กำหนอราคาข้าวหอมมะลิ ในฤดูกาลประจำปี 2564/65 โดยข้าวเปลือกใหม่หอมมะลิ ความชื้น 25 – 27 เปอร์เซ็นต์ และสิ่งเจือปนไม่เกินตามที่โรงสี หรือทางการกำหนด ราคาตันละ 8,200 -8,500 บาท/ตัน แต่ความชื้นต้อง 25-30 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้ จากกการเปิดเผยของ นายเขียงทอง จันทร์นาม อายุ 58 ปี ชาวนาตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร กล่าว”ขณะที่นำข้าวหอมมะลิ ที่เพิ่งเก็บเกี่ยวจากนา จำนวน 12 ไร่ ของเขาก่อนจะนำขึ้นรถปิกอัพ เพื่อนำมาตากที่ ลานกีฬา บริเวณริมรั้วที่ว่าการอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร โดยจะผลัดเปลี่ยนกันกับเพื่อนบ้าน แม้จะเพิ่มค่าใช้จายแต่ก็จำเป็น เพราะพวกเราไม่มีลานตากข้าว และหากขืนเอาไปขายให้โรงสี ก็จะโดนบีบแบบจำยอมหามผีตกป่าช้า เท่าไหร่ก็ต้องขายหากนำไปถึงโรงสี ยอมรับว่าปีนี้ข้าวหอมมะลิราคาต่ำจริงๆ

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ผู้ประกอบการโรงสีและท่าข้าว ในพื้นที่อำเภอเมืองยโสธร และคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร มีจำนวน 8 แห่ง โดยรับซื้อข้าวเปลือกสด (ความชื้น 25 – 30%) โรงสีรับซื้อในราคา 8,200 – 8,500 บาท/ตัน และจากการไปสำรวจโรงสีต่างๆ ยังไม่มีเกษตรกรนำข้าวเปลือกแห้งมาจำหน่าย โดยส่วนมากชาวนาจะตากแดดให้แห้ง และบรรจุใส่กระสอบนำไปเก็บไว้ รอราคาดีกว่านี้ถึงจะนำไปขาย  

ด้าน นางสาวอลเวง  ศรีหิรัญ  พาณิชย์จังหวัดยโสธร ได้มอบหมายให้นางสาวกฤษณา นวลรักษา นักวิชากรพาณิชย์ชำนาญการ กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ร่วมบูรณาการกับสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-7 จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการปิดป้ายแสดงราคารับซื้อของผู้ประกอบการโรงสีและท่าข้าวในพื้นที่อำเภอเมืองยโสธร อำเภอป่าติ้ว อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธรรวม จำนวน 10 แห่ง ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542  และให้ใช้เครื่องชั่งมีมาตรฐานตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ.2542 ผลปรากฎว่าโรงสีและท่าข้าวได้ปิดป้ายแสดงราคารับซื้อชัดเจน เป็นไปตามประกาศ กกร. ฉบับที่ 62 เรื่องการแสดงราคารับซื้อสินค้าเกษตร ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 และใช้เครื่องชั่งได้มาตรฐาน โดยรับซื้อข้าวเปลือกสด (ความชื้น 25 – 30%) ราคา 8,200 – 8,500 บาท/ตัน เบื้องต้นยังไม่มีเกษตรกรนำข้าวเปลือกแห้งมาจำหน่าย พร้อมได้กำชับห้ามมิให้ผู้ประกอบการที่รับซื้อสินค้าข้าวเปลือกคิดค่าชั่งน้ำหนัก ทั้งนี้ เป็นไปตาม ประกาศ กกร.ฉบับที่ 56 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการรับซื้อและการแสดงราคารับซื้อข้าวเปลือก ลงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ภาพ/เกียรติศักดิ์ ข่าว-ประกาศ ศรีสมบูรณ์ รายงานจากจังหวัดยโสธร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here