ยโสธร ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 พร้อมกัน 9 ทุกอำเภอ

102

จังหวัดยโสธร ฉีดวัคซีนโควิด 19 แก่ประชาชน กลุ่มผู้สูงอายุ 60  ปีขึ้นไป และ 7 กลุ่มโรค พร้อมกัน 9 อำเภอ   โดยเน้นกลุ่มที่มีคิวนัดฉีดจากแอฟพลิเคชั่นหมอพร้อมก่อน รวมทั้งกลุ่มที่ อสม.ทุกพื้นที่ออกเคาะประตูคัดกรอง โดยสถานที่ฉีดทั้งในโรงพยาบาล  หอประชุมโรงเรียน และ หอประชุมที่ว่าการอำเภอ ตามที่อำเภอกำหนด

นายชลธี  ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยโสธร กล่าวกับสื่อมวลชนในระหว่างตรวจเยี่ยมกิจกรรมฉีดวัคซีนของเขตอำเภอเมืองยโสธร ณ หอประชุมโอทอป สวนสาธารณะพญาแถน  ว่า  จังหวัดยโสธรให้ความสำคัญเรื่องการฉีดวัคซีนโควิด19 อย่างมาก  มีการประชุมและวางแผนทุกสัปดาห์มาตลอด  โดยยืนยันว่ากลุ่มที่ได้คิวฉีดในแอฟพลิเคชั่นหมอพร้อม และมีการกำหนดนัดวันฉีดไว้แล้วได้รับการฉีดแน่นอน  

 จังหวัดยโสธรได้จัดสรรกระจายวัคซีนไปให้ทุกอำเภอ และกำหนดสถานที่ตามอำเภอเห็นว่าเหมาะสม วางระบบนัดหมายฉีดแก่ประชาชนตามยอดวัคซีนที่จัดสรร และย้ำทุกอำเภอดูแลประชาชนที่อาจมีอาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีนอย่างเต็มที่ และให้ทุกพื้นที่รายงานทันที หากมีเหตุการณ์หรือข้อขัดข้องใดๆ   

ด้าน นายแพทย์ธีระพงษ์   แก้วภมร  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร  กล่าวว่าจังหวัดยโสธรได้รับการจัดสรรวัคซีนจากส่วนกลาง คือแอสตร้าซีนีกร้า จำนวน 8,500  โด้ส ก่อนที่จังหวัดจัดสรรกระจายวัคซีนให้ได้ทุกอำเภอ และยังมีวัคซีนชิโนแวคอีก 2,560  โด้ส รวมแล้วเดือนมิถุนายนจังหวัดยโสธร จะได้วัคซีน  11,060  โด้ส   ทั้งนี้ ทุกอำเภอมีการวางแผนฉีด ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย   และได้สั่งการให้ประชาสัมพันธ์ เพื่อรับเรื่องจากประชาชนหากต้องการสอบถามและมีข้อสงสัยเรื่องคิวการนัดฉีดวัคซีน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร  กล่าวเพิ่มเติมว่า  จังหวัดยโสธร

ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 เป็นต้นมา มียอดผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด19 แล้ว 12,117 โด้ส ในกลุ่มของบุคลากรทางการแพทย์  อสม. เจ้าหน้าที่ผู้ทำงานด่านหน้าในการควบคุมโรค แบ่งเป็นเข็มที่ 1 รวม 6,295 ราย  เข็มที่สอง  5,822 ราย  จากวันที่ 7มิถุนายน นี้เป็นต้นไป รับประทานยาลดไข้พาราเซตามอลได้   อย่างไรก็ตามจังหวัดยโสธร ได้สั่งการให้ทุกอำเภอจัดเตรียมความพร้อมในการดูแลประชาชนอย่างเต็มที่

ด้าน นายแพทย์  สมศักดิ์  เชาวน์ศิริกุล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธรบอกว่า มีการลดขั้นตอนในการบริการทำให้การบริการในวันนี้เร็วขึ้นมาก โดยที่อำเภอเมืองยโสธรที่มีการฉีดวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า จำนวน 2,840 คน จะสามารถรับบริการได้ครบทุกคน รอบนอกอาคาร นายอภิรัตน์  ป้องกัน นายอำเภอเมืองยโสธร ได้นำฝ่ายปกครองอำเภอเมืองยโสธร และลูกจ้างบูรณาการของอำเภอมาบริการในการจัดคิวผู้มาใช้บริการทำให้การบริการลื่นไหลฉับไวรวดเร็วไร้ปัญหา

ภาพ-ข่าว ประกาศ ศรีสมบูรณ์ รายงานจากจังหวัดยโสธร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here