ยโสธร จัดรถ Mobile พาณิชย์.ลดราคาช่วยประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

7

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร ติดตามการจำหน่ายสินค้าโครงการรถ Mobile พาณิชย์…ลดราคา! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดยโสธร ตามนโยบายของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  โดยมีผู้แทนฝ่ายปกครองในพื้นที่อำนวยความสะดวกในการตั้งจุดจำหน่ายสินค้า จังหวัดยโสธร ได้รับอนุมัติรถ Mobile จำหน่ายสินค้าตามโครงการฯ จำนวน 6 คัน ครอบคลุมพื้นที่  9 อำเภอ 78 ตำบล 360 จุดจำหน่าย รวมระยะเวลา 30 วันๆ ละ 12 จุด ระหว่างวันที 11 สิงหาคม – 9 กันยายน 2564

โดยการ นำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพ มากกว่า 70 รายการ เช่น ไข่ไก่ ข้าวสาร  น้ำมันพืช น้ำตาลทราย เครื่องปรุงรส รวมทั้งสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน จำหน่ายให้กับประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ในราคาประหยัด หรือราคาทุน ต่ำกว่าราคาท้องตลาด 20-60 % เพื่อลดค่าครองชีพให้กับประชาชน ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19  D-M-H-T-T-A  จากการดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว มีประชาชนให้ความสนใจและทยอยซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่อง

ส่วนสินค้าที่ขายดี ได้แก่ ไข่ไก่ น้ำมันพืช น้ำตาลทราย เครื่องปรุงรสรสดี และหวดนึ่งข้าวเหนียว มูลค่าการจำหน่ายวันที่  22  สิงหาคม 2564 จำนวน 112,341  บาท ลดค่าครองชีพ จำนวน 28,086 บาท ประชาชนร่วมซื้อสินค้า จำนวน  546 คน  มูลค่าการจำหน่ายสะสมตั้งแต่วันที่ 11-22  สิงหาคม 2564  จำนวน  856,503 บาท ลดค่าครองชีพสะสม จำนวน 220,189  บาท ประชาชนให้ความสนใจซื้อสินค้าสะสม 4,963 คน เฉลี่ย 173 บาท/คน ทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารจุดจำหน่ายสินค้าทางเพจเฟซบุ๊กของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร

ภาพ/เกียรติศักดิ์ ข่าว-ประกาศ ศรีสมบูรณ์ รายงานจากจังหวัดยโสธร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here