ยโสธร จัดทำบัญชีสำรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดฯ

3

ผู้สื่อข่าวรายงานโดยนายวิรุจ วิชัยบุญ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธานการจัดทำบัญชีสำรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดยโสธร โดยมีนายสุวัฒน์ เข็มเพชร นายไกร เอี่ยมจุฬา รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ปลัดจังหวัดยโสธร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่คณะทำงานจับฉลาก ประชาชน สื่อมวลชน เข้าร่วม ณ หอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร

ทั้งนี้ จังหวัดยโสธรได้ดำเนินการเปิดรับคำร้องขอจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านอำเภอต่างๆ ทั้ง 9 แห่งในวันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมาซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมากว่า 1,200 ราย  โดยในวันนี้ทาง จังหวัดยโสธรได้ตรวจสอบคุณสมบัติและคัดเลือกตัวแทนเพื่อขึ้นบัญชีสำรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดยโสธรโดยการจับฉลาก จำนวน 100 ราย และจะถูกขึ้นทะเบียนบัญชีสำรองไว้ 2 ปี ซึ่งวิธีขั้นตอนการจับฉลากจะให้คณะทำงานจับฉลากร่วมกับประชาชนผู้สมัครได้ตรวจสอบรายชื่อทั้งหมดที่แบ่งไว้เป็น 4 ชุดหลังจากนั้นบรรจุลงในภาชนะแล้วใช้ไม้พายคนจนคละกันและให้คณะทำงานจับฉลากพลัดเปลี่ยนกันจับฉลากจนครบ 100 รายชื่อ ต่อหน้าสื่อมวลชนและประชาชนที่เข้าร่วมเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสุจริตโปร่งใสรวมถึงป้องกันการทักท้วงจากประชาชนผู้สมัคร หากมีข้อสงสัยหรือจะตรวจสอบรายชื่อสามารถติดต่อ นางสาวธิรพา ทองล้วน เสมียนตราจังหวัดยโสธร โดยตรงได้ที่โทรศัพท์ 081 7534 4755         

สำหรับตัวแทนฯปัจจุบันและที่ถูกขึ้นบัญชีสำรองต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยจะต้องเป็นผู้ทำการค้าสลากด้วยตนเอง ต้องจำหน่ายสลากตามราคาที่กำหนดตามสถานที่ ณ จุดที่ได้แจ้งต่อสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้ ต้องจำหน่ายสลากด้วยวิธีจำหน่ายปลีกให้กับผู้บริโภคโดยตรงเท่านั้นห้ามขายส่งให้กับผู้ที่จะนำไปจำหน่ายต่ออีกทอดหนึ่ง  รวมถึงคุณสมบัติและหลักเกณฑ์อื่นๆ หากตัวแทนฯไม่ปฏิบัติตาม ทางจังหวัดยโสธรจะเป็นผู้พิจารณาจัดสรรส่งต่อให้กับผู้ที่ขึ้นบัญชีสำรองตามลำดับต่อไป

ภาพ/เกียรติศักดิ์ ข่าว-ประกาศ ศรีสมบูรณ์/รายงานจากจังหวัดยโสธร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here