ยโสธร จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฟ้าหญิงสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

2

นายวิรุจ วิชัยบุญ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 8 มกราคม 2566 โดยมี นายสุวัฒน์ เข็มเพชร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นายไกร เอี่ยมจุฬา รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พัฒนาการจังหวัดยโสธร หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน กลุ่มสินค้าโอทอปจาก 9 อำเภอ  ประชาชน นิสิตนักศึกษา  และสื่อมวลชน เข้าร่วมพิธี  ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขายโสธร  จังหวัดยโสธร         

ทั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เจริญพระชนมพรรษา ครบ 36 พรรษา และส่งเสริมให้ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน พ่อค้าและประชาชนได้แสดงความจงรักภักดี ความสามัคคี ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและปลูกจิตสำนึกความหวงแหนสถาบันหลักของชาติ รวมทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ และนำแบบผ้า “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” และ “ผ้าลายขิตนารีรัตนราชกัญญา” ต้นแบบ การพัฒนาต่อยอด การแปรรูปเพื่อส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไทย ผ้าพื้นเมืองและผ้าลายพระราชทาน และยังเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการสินค้า โอทอป ให้มีช่องทางการตลาดและมีรายได้เพิ่ม   

สำหรับ จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 8 มกราคม 2566  จัดระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2566  ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขา  จังหวัดยโสธร ภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ การจำหน่ายสินค้าโอทอป การเดินแบบผ้าไทย และ การประกวดร้องเพลงรำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย

ภาพ/เกียรติศักดิ์ ข่าว-ประกาศ ศรีสมบูรณ์  รายงานจากจังหวัดยโสธร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here