ยโสธร จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับศักราชใหม่ 2566

4

ที่จังหวัดยโสธร โดยผู้ว่าฯ รองผู้ว่าฯทั้ง 2  พร้อมด้วยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดยโสธร สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร และเครือข่ายทางวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ประชาชนชาวจังหวัดยโสธร ร่วมจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับศักราชใหม่ 2566 เริ่มที่วัดมหาธาตุ โดยพระเทพวงศาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดยโสธร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายวิรุจ วิชัยบุญ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

วัดศรีธรรมาราม โดยพระครูประสิทธิ์สีลคุณ เจ้าคณะอำเภอเมืองยโสธร (ธ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ วัดศรีธรรมาราม (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

วัดสิงห์ท่า โดยพระครูอนุรักษ์วรดิษฐ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองยโสธร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายไกร เอี่ยมจุฬา รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ วัดสิงห์ท่า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

 ทั้งนี้  การจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีฯ ในส่วนภูมิภาค รวมทั้งเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน ลด ละ เลิก อบายมุข ในเทศกาลปีใหม่ ร่วมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ เพื่อเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย ที่มีศาสนา ขนบธรรมเนียมและประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม ตลอดจนเป็นกิจกรรมที่สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในระดับประเทศ

ในการนี้ นางสาววาสนา ไชยพรรณา วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นายจีรชัย วงศ์ชารี นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี ปฏิบัติหน้าที่ศาสนพิธี ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับศักราชใหม่ 2566

ภาพ/เกียรติศักดิ์  ข่าว-ประกาศ ศรีสมบูรณ์ รายงานจากจังหวัดยโสธร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here