ยโสธร จัดกิจกรรมจิตอาสาคัดแยกขยะแลกบุญนำเงินช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส

3

ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดยโสธร นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นำทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรมจิตอาสา “คัด แยก (ขยะ) แลกบุญ”โดยมี นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ ปลัดจังหวัดยโสธร  ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร  หัวหน้าส่วนราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และสื่อมวลชนร่วมกิจกรรม ณ บริเวณหน้าหอประชุมวิถีอีสาน  ทั้งนี้ จังหวัดยโสธร ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมการจิตอาสา”คัดแยก(ขยะ)แลกบุญ”ตามโครงการ “1 เมษา วันข้าราชการไทย ร่วมใจเพื่อประชาชน” ประจำปี 2565  เนื่องในวันข้าราชการพลเรือนเพื่อร่วมกันทำความดี ด้วยการคัดแยกขยะรีไซเคิลในแต่ละหน่วยงาน จากนั้นนำมาจำหน่ายและนำรายได้มาบริจาค เพื่อมอบให้องค์กรการกุศลนำไปช่วยเหลือสังคม ผู้ด้อยโอกาส หรือผู้ประสบภัยต่างๆและยังเป็นกิจกรรมที่ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันทำความดี เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสการจัดงานวันสถาปนาจังหวัดยโสธร ครบรอบ 50 ปีด้วย เพื่อรักษามาตรฐานและต่อยอดขับเคลื่อนสู่ “จังหวัดสะอาด” อย่างยั่งยืน

โดยกิจกรรม”คัด แยก (ขยะ) แลกบุญ”นั้น ทางจังหวัดยโสธร โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดจัดเป็นประจำทุกเดือน ทั้งในระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ทั้ง 9 อำเภอ ในพื้นที่จังหวัดยโสธร และในวันนี้ มียอดรวมจำหน่ายขยะรีไซเคิล  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  4,666  บาท อย่างไรก็ตาม นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ยังได้เชิญชวนให้ส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน มาร่วมกิจกรรมตามโครงการ “คัด แยก (ขยะ) แลกบุญ” ทุกวันที่ 5 หรือวันที่ 7 ของทุกเดือน ณ บริเวณหอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร  ด้วยการนำขยะไม่ว่าจะเป็นกระดาษ  ขวดพลาสติก กระป๋องสังกะสี มาเปลี่ยนเป็นเงินเพื่อที่จะได้นำไปช่วยเหลือสังคมต่อไป

ภาพ/เกียรติศักดิ์ ข่าว-ประกาศ ศรีสมบูรณ์ รายงานจากจังหวัดยโสธร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here