ยโสธร คณะผู้บริหารและครูผู้สอนโรงเรียนอนุบาลเตรียมเปิดเทอมวันจันทร์นี้

9

นายอภิรัตน์ ป้องกัน นายอำเภอเมืองยโสธร  พร้อมด้วย นายวิทยา  เพชรรัตน์  สาธารณสุขอำเภอเมืองยโสธร  ปลัดอำเภอเมืองยโสธร เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเมืองยโสธร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชน ลงพื้นที่สุ่มตรวจการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาจังหวัดยโสธร  ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 64 ในการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 โดยมี  ดร.คูณ วงศ์อนันต์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยโสธร และคณะครู ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนอนุบาลยโสธร อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษาในพื้นที่อำเภอเมืองยโสธร  ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทางนายอำเภอเมืองยโสธร และสาธารณสุขอำเภอเมืองยโสธร ได้เชิญผู้อำนวยการโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อร่วมพูดคุย สร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครอง ก่อนจะเปิดภาคเรียนในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 นี้

โดยนางเพียงพิศ ผ่องศรี ครูผู้สอนกล่าวกับทีมข่าวว่า”สำหรับโรงเรียนอนุบาลยโสธร จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2  – ชั้น ป.6 มีนักเรียนจำนวน 1,818 คน  มีครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 132 คน  ส่วนการมาตรการป้องกันโควิด-19 ของทางโรงเรียนนั้น มีการเตรียมความพร้อมตั้งแต่การคัดกรองนักเรียน มีจุดล้างมือ และมีจุดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือที่หน้าห้องเรียนทุกห้อง การเว้นระยะห่าง งดกิจกรรมหน้าเสาธง และเข้าเรียนแบบสลับวันมาเรียน ให้แต่ละห้องมีนักเรียนไม่เกิน 20-25 คน รวมไปถึงการจัดการสื่อการเรียนการสอน ให้มีความสะอาดปลอดภัยแก่เด็กและครูผู้สอน แจ้งให้ผู้ปกครองเตรียมหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือให้บุตรหลานทุกคนด้วย และได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองรับทราบ  เพื่อร่วมกันปฏิบัติตามมาตรการตามที่กระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำหนด  ให้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียนได้อย่างปลอดภัย ห่างไกลจากโควิด-19

ภาพ/ข่าว-ประกาศ ศรีสมบูรณ์ รายงานจากจังหวัดยโสธร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here