ยโสธร กิจกรรมโครงการรวมพลังสตรีศรียโสธร สืบสานตามรอยแม่ของแผ่นดิน ปี 2565

4

นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  เป็นประธานเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90  พรรษา 12 สิงหาคม 2565 “โครงการรวมพลังสตรี ศรียโสธร สืบสานตามรอยแม่ของแผ่นดิน ปี 2565”โดยมี นางพัทธานันท์ ยังตรง  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร นายสุวัฒน์  เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายชัยวัฒน์  แสงศรี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นางวิชชุฎา เข็มเพชร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร นางระพีพรรณ แสงศรี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ กิ่งกาชาด 9 อำเภอ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดยโสธร ภาคเอกชนและสตรีจังหวัดยโสธร ร่วมงาน ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม เจ.พี.เอ็มเมอรัลด์ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร ร่วมกับ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดยโสธร ได้บูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ร่วมดำเนินงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 “โครงการรวมพลังสตรี ศรียโสธร สืบสานตามรอยแม่ของแผ่นดิน ปี 2565 ” ในระหว่างที่ 10 – 12 สิงหาคม 2565 กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การประกวด Young Designer Contest ผ้าไทยสไตล์คนเมืองยศเฉลิมพระเกียรติฯ การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การสร้างอาชีพและรายได้ให้กลุ่มอาชีพสตรี และการเสวนาเรื่อง “ พลังสตรี  พลังสร้างสรรค์ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”  การมอบรางวัลพร้อมเกียรติบัตร  ผู้ชนะการประกวด Young Designer Contest จำนวน 3 รางวัล  การมอบเกียรติบัตรแก่ แม่ดีศรียโสธร จำนวน 80  ราย การมอบเกียรติบัตรแก่ สตรีผู้ทำคุณประโยชน์ จำนวน 80 ราย  และการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) และสินค้ากลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในระหว่างวันที่ 10-12 สิงหาคม  2565 รวม 3 วัน ณ ตลาดนั่งเล่น ข้างโรงแรมเจ.พี.เอ็มเมอรัลด์ อำเภอเมืองยโสธร

ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ สืบสาน สร้างสรรค์ ผ้าไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565  และลายผ้าประจำอำเภอ และผ้าลายยศสุนทร หรือ ลายลูกหวาย ซึ่งเป็นลายประจำจังหวัดยโสธร

ภายในงานยังมีการเดินแบบผ้าไทย “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” มี ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ คหบดี กลุ่มผู้นำสตรีนำโดยนางจำเนียร ผลไม้ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดยโสธร  สื่อมวลชน  Miss Grand มุกดาหาร และ ธิดาบั้งไฟโก้  ร่วมเดินแบบด้วยผ้าไทยอย่างสวยงาม พร้อมกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ยังได้เชิญชวน พี่น้องประชาชนจังหวัดยโสธรสวมใส่ผ้าไทยทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ เพื่อเป็นการร่วมสืบสาน ภูมิปัญญาการทอผ้าไทย เป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

ภาพ/เกียรติศักดิ์ ข่าว-ประกาศ ศรีสมบูรณ์ รายงานจากจังหวัดยโสธร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here