ยโสธร กกต.รณรงค์เชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต.

4

นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.)  และ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายก อบต.)  โค้งสุดท้าย (Big Day) ภายใต้แคมเปญ“ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส”   โดยมีนายสุวัฒน์  เข็มเพชร  นายชัยวัฒน์   แสงศรี รองผู้ว่าราชการกจังหวัดยโสธร  นายชัยวัฒน์  ชัยเวชพิสิฐ  ปลัดจังหวัดยโสธร  นางพรรณวิภา สังฆทิพย์   ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดยโสธร  หัวหน้าส่วนราชการ  เจ้าหน้าที่ ตลอดจนประชาชน ร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมวิถีอีสาน  ศาลากลางจังหวัดยโสธร

ทั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงสิทธิ และหน้าที่ ในการออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.)  และ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายก อบต.) ในวันอาทิตย์ที่   28 พฤศจิกายน  2564  เวลา 08.00 – 17.00 น.  ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่  โดยกิจกรรมครั้งนี้ ประกอบด้วย การปล่อยขบวนรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ และแจกเอกสารเชิญชวนให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรม

สำหรับ จังหวัดยโสธร  มี อบต. 63 แห่ง มีเขตเลือกตั้ง 667 เขต  มีหน่วยเลือกตั้ง 681 หน่วย  โดยจะมีผู้ได้รับเลือกตั้งเป็น นายก อบต. จำนวน 63 คน และผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา อบต. จำนวน 668 คน มีวาระคราวละ 4 ปี  โดย นายก อบต. ครองตำแหน่งได้ไม่เกิน 2 วาระ   ทั้งนี้ จังหวัดยโสธร มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ครั้งนี้ จำนวน  289,522 คน

ด้าน  นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้กล่าวเชิญชวนให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อบต.ทุกคน สวมหน้ากากอนามัย ร่วมใจออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เพื่อป้องโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 -17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่ ใช้บัตรเลือกตั้ง จำนวน 2 ใบ นั้นคือ บัตรเลือกตั้งสีแดง เป็นบัตรเลือกตั้ง นายก อบต. ส่วนบัตรเลือกตั้งสีน้ำเงิน เป็นบัตรเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบต. เพื่อเลือกคนดีมาพัฒนาท้องถิ่นของท่าน ซึ่งตั้งเป้าหมายคาดว่าว่าจะมีประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 และมีบัตรเสียน้อยกว่าร้อยละ 2 พร้อมทั้งขอให้เจ้าหน้าที่ และประชาชนที่มาเลือกตั้งทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ภาพ/เกียรติศักดิ์ ข่าว-ประกาศ ศรีสมบูรณ์ รายงานจากจังหวัดยโสธร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here