ยโสธรพสกนิกรทุกหมู่ร่วมกันทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9

2

ยโสธรพสกนิกรทุกหมู่ร่วมกันทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9 

พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถถบพิตร จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562  ที่หน้าอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 โดยนายประเสริฐ   ลือชาธนานนท์   ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นำส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นิสิตนักศึกษา รัฐวิสาหกิจ ร่วมกันนำข้าวสาร อาหารแห้ง บรรจุถุงกระดาษ เพื่อลดมลภาวะจากถุงพาสติก ก่อนทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งจังหวัดยโสธร จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นประจำทุกปี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จังหวัดยโสธร จึงกำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 ประกอบด้วยพิธีบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ประกาศ/ยโสธร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here