ยินดีต้อนรับพี่น้องชาวยโสธรกลับมารักษาตัวที่บ้านเกิด

7

ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดยโสธร โดยนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ในฐานะประประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยโสธร กล่าวในที่ประชุมว่า ขณะนี้เป็นจุดวิกฤติของการระบาดโควิด-19 ระลอกที่ 3 เราทุกคนต้องช่วยกันดูแลชาวยโสธร ที่จะเดินทางกลับมารักษาที่บ้านด้วยสถานการณ์โรคโควิด-19 ในกรุงเทพฯ ปริมณฑล มีแนวโน้มการระบาดที่รุนแรง จากข้อมูลล่าสุด พบว่า มีบางคน บางครอบครัว ที่ติดเชื้อยังไม่มีอาการหรืออาการไม่รุนแรง ที่กำลังรอเตียงอยู่ ได้โทรมาประสาน ว่า ไม่มีรถยนต์ที่จะกลับมาบ้าน เพื่อขอรักษาที่ยโสธร และไม่มีเงินมากพอที่จะเหมารถกลับบ้าน  นั้น หากพี่น้องท่านใดมีความประสงค์จะเดินทางกลับมา ขอให้ท่านประสานกลับมาที่ โรงพยาบาลในพื้นที่ หรือผู้ใหญ่บ้าน กำนัน แจ้งชื่อ สกุล เบอร์โทรศัพท์ของท่าน เพื่อที่ทางพื้นที่จะได้วางแผนเตรียมการในการดูแลรักษาท่านส่วนกรณีที่ไม่มีรถยนต์ส่วนตัว แนะนำให้ปฏิบัติ ดังนี้

จากการสอบสวนโรคของจังหวัดยโสธรที่ผ่านมา หรือตาม Timeline ของหลายๆจังหวัด ถ้าเป็นผู้ติดเชื้อให้ปฏิบัติตัวดังนี้โดยเคร่งครัด/1..ใส่ mask ตลอดการเดินทาง (แนะนำให้มีสำรองด้วยในช่วงเดินทาง) ถ้ามีอาการควรจะใส่ 2 ชั้น/ 2.มีเจลแอลกอฮอล์พกใช้ส่วนตัว/ 3.ถ้ามาเป็นครอบครัว แนะนำให้จองที่นั่งติดกัน ไม่รวมกับคนอื่น/ 4.หลีกเลี่ยงพูดคุย ใกล้ชิดกับคนอื่นเดินทางโดยรถประจำทางได้ มั่นใจว่า ปลอดภัย อย่าลืมถ่ายรูปเลขประจำรถ และบริษัทรถที่ท่านโดยสารมาไว้ด้วย #ด้วยความปรารถนาดี จาก โรงพยาบาลยโสธร#

ด้านนายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ 9 อำเภอ ของจังหวัดยโสธร ณ วันที่ 30 มิ.ย. 64 พบผู้ป่วยรายใหม่รอบที่ 3 จากวันที่ 1 เม.ย.64 -วันที่ 30 มิ.ย. 64 จำนวนผู้ป่วย 160 ราย อำเภอไทยเจริญ 8 ราย/อำเภอเลิงนกทา 19 ราย/อำเภอทรายมูล 5 ราย/อำเภอกุดชุม 7 ราย/อำเภอเมืองยโสธร 96 ราย/อำเภอคำเขื่อนแก้ว 6 ราย/อำเภอค้อวัง 6 ราย/อำเภอมหาชนะชัย 5 ราย/และอำเภอป่าติ้ว 8 ราย/ รวม 160 ราย บวกจำนวนผู้ป่วยเพิ่มรอบที่ 6 จำนวน 6 ราย  กำลังรักษา 19 ราย รักษาหายกลับบ้านได้แล้ว 138 ราย เสียชีวิต 3 ราย และโรงพยาบาลสนามสามารถรองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อ โควิด-19 ได้กว่า 50 เตียง

นายแพทย์สมศักดิ์ เชาว์ศิริกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจังหวัดยโสธร กล่าวว่า เมื่อเกิดการแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโควิด-19 รอบที่ 3 ทางคณะแพทย์พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์เราก็มีอัตราเสี่ยงที่จำติดเชื้อ หากประชาชนผู้ป่วยปิดบังข้อมูลไทม์ไลน์ เพื่อลดอัตราเสี่ยงของ บุคลากรทางการแพทย์ เราได้เร่งฉีดวัคซีนให้แพทย์พยาบาล อสม.และผู้เกี่ยวข้องดูแลผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง มียอดเจ้าหน้าที่ฉีดวัคซีน โควิด-19 แล้ว 12,177 โด้ส โดยแยกเป็นเข็มที่ 1 จำนวน 6,295 ราย ฉีดเข็มที่ 2 จำนวน 5,822 ราย ฉีดเมื่อวันที่ 7 มิ.ย.64 

ภาพ/ข่าว-ประกาศ ศรีสมบูรณ์ /รายงานจากจังหวัดยโสธร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here