ยะลา 2 ส่งมอบน้ำใจจากคนไทย ให้ประธานศูนย์พัฒนาอาชีพฯนำไปมอบให้เด็กและชาวบ้านที่ติดเชื้อและสัมผัสเสี่ยง

3

พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด สังการให้ พันเอก รณชัย เวียงวงษ์ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 42 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมมอบ อาหารเหลวเด็กแรกเกิด ยา อาหาร และอุปกรณ์

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้ประธานศูนย์พัฒนาอาชีพ กลุ่มร่วมด้วยช่วยกันชายแดนใต้ บริเวณ หน้าศูนย์พัฒนาอาชีพ กลุ่มร่วมด้วยช่วยกันชายแดนใต้ เพื่อนำไปมอบให้กับพี่น้องประชาชน ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ตามที่ได้มีการร้องเรียนเข้ามาและร้องขออาหารเหลว ยา และอาหารแห้ง หลังจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมี ผู้นำศาสนา พี่น้องประชาชน และจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อีกด้วย 

     กิจกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจาก ศูนย์พัฒนาอาชีพกลุ่มร่วมด้วยช่วยกันชายแดนใต้ เป็นกลุ่มจิตอาสา ทำงานช่วยเหลือชาวบ้าน ทุกมิติ ร่วมกับผู้สื่อข่าวในพื้นที่ อาทิ นายอะหมัด รามันห์สิริวงศ์ กรรมการ บริหาร สมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย,เดลินิวส์ยะลา , นายอับดุลหาดี เจ๊ะยอ ข่าวสดยะลา , นายนิแอ สามะอาลี นักประชาสัมพันธ์ ประจำสำนักประชาสัมพันธ์ จังหวัดยะลา สำนักข่าวอิศรา เลขานุการคณะอนุกรรมการฝ่ายสิทธิ์มนุษย์ชน และ รับเรื่องร้องทุกข์ สมาคมนักสื่อพิมพ์ภาคใต้ แห่งประเทศไทย ทำให้มีชาวบ้านในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร้องเรียนขอความช่วยเหลือ จำนวนมาก โดยล่าสุด มีชาวบ้าน ร้องขอความช่วยเหลือขออาหารเหลว ให้กับลูก ที่พึ่งคลอดสืบเนื่องจากแม่ติดโรคโควิด -19 อีกทั้งยังมีชาวบ้านร้องขอความชาวยเหลือ ยา แก้ไอ แก้เจ็บคอ ยาลดน้ำมูก และฟ้าทลายโจร รวมทั้ง หน้ากากอานามัย และเจลแอลกอฮอล์ และเสื้อ PPE จำนวน จากนั้น ทางศูนย์พัฒนาอาชีพฯ และทีมผู้สื่อข่าวได้ร่วมกันเปิดขอรับบริจาค สิ่งของทั้งหมด โดยทุกท่าน ได้ส่งของมาที่ นางสาวรอกีเยาะ อาบู ศูนย์พัฒนาอาชีพ กลุ่มร่วมด้วยช่วยกันชายแดนใต้ 161/1 หมู่ที่ 8 ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา 95120 หรือสามารถสอบถามข้อมูล ได้ที่ 083-8812531 , 081-7896959 โดยมีน้ำใจจากคนไทยส่งสิ่งของช่วยเหลือจนสามารถช่วยเหลือเด็กเล็ก และ ชาวบ้านรวมทั้งกูภัยเก็บศพได้ตามที่ร้องขอความช่วยเหลือ ได้อย่างรวดเร็ว

ภาพ-ข่าว อะหมัด รามันห์สิริวงศ์/ยะลา/

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here