ยะลา แข่งว่าว สืบสานประเพณี การละเล่นท้องถิ่น เสริมสร้างสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม

4

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่เห็นอยู่นี้ เป็นว่าววงเดือนหลายขนาด หลากสีสัน ซึ่งชาวบ้าน 5 หมู่บ้าน ในพื้นที่ ต.ลำดล ซึ่งมีทั้ง ชาวไทยพุทธ และชาวไทยมุสลิม ได้นำมาเข้าร่วมการแข่งขันว่าววงเดือน ในโครงการส่งเสริมประเพณีกิจกรรมการแข่งขันว่าว สืบสานประเพณี เสริมสร้างสันติสุข ต.ลิดล ซึ่งทาง นายนูรดิน กะลูแป นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิดล ได้ร่วมกับทางชุมชน จัดการแข่งขันขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 27 มีนาคม 2565 ที่บริเวณนาข้าวสนามโต๊ะแต หมู่ที่ 3 ต.ลิดล อ.เมืองยะลา จ.ยะลา เพื่อเป็นการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมและความสามัคคี ให้กับคนในพื้นที่

สำหรับ ฤดูแห่งลมว่าว ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ไปจนถึงเมษายน เป็นช่วงที่เหมาะกับการเล่นว่าว รวมถึงเป็นช่วงหลังฤดูเก็บเกี่ยว ทำให้ชาวบ้านมีเวลาที่จะนำว่าว มาร่วมการแข่งขัน เพื่อความสนุกสนาน และผ่อนคลายจากการงาน ท้องฟ้าจึงถูกประดับประดาด้วยว่าว นับ 100 ตัว ที่มีสีสันสวยงาม ซึ่งว่าวบางตัวก็จะมีความโดดเด่น ตรงที่มีแอก (ธนูว่าว) เสียงดังไพเราะ อีกด้วย

นายมะดารี อาลี อายุ 61 ปี ประธานสภา อบต.ลิดล อ.เมืองยะลา จ.ยะลา กล่าวว่า สำหรับการแข่งขันว่าว ในครั้งนี้ ทาง อบต.ลิดล ได้จัดขึ้นมา เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีของชาวบ้าน ซึ่งอาจจะสูญหายไปแล้ว ซึ่งทาง อบต.ลิดล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ก็ได้เสนอ เข้าโครงการ วัฒนธรรมประเพณี ต.ลิดล สนับสนุนให้ลูกหลานเราอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ไม่ให้สูญหาย นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความสามัคคีให้กับพี่น้องชาวไทยพุทธ และมุสลิมในพื้นที่ ต.ลิดล

สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ จะมีทั้งตำบลลิดล ที่ส่งว่าวแข่งขัน รวม 136 ตัว แบ่งการแข่งขันเป็นระยะ 1 , 2 , 3 ประเภทของรางวัล มี 4 ประเภท (เฉพาะว่าววงเดือน) ว่าวขนาด 3 เมตร ว่าว ขนาด 2 เมตร ว่าว ขนาด 1.5 เมตร และ ว่าว สวยงาม ซึ่งมีผู้ส่งเข้าร่วม 5 ตัว โดยจะมีทางคณะกรรมการเป็นผู้คัดเลือก ส่วนรางวัลแต่ละประเภทก็จะมี 3 รางวัล ในแต่ละประเภท รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 1,500 บาท รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท และรางวัลที่ 3 เงินรางวัล 500 บาท

ภาพ-ข่าว อะหมัด รามันห์สิริวงศ์/ยะลา/

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here