ยะลา เติมพลังสร้างกำลังใจ สู่พี่น้องชายแดนใต้ สู้วิกฤต ไวรัสโควิด-19

5

นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล นายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย  และนายกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย นำทีมผู้สื่อข่าว 3 จังหวัดชายแดนภาตใต้ ลงพื้นที่ กองบัญชาการกองทัพไทย ,หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดย นพค.42 สนภ.4 นทพ. จัดกำลังพลร่วมลงพื้นที่ มอบ ยา อาหาร ขนมเด็ก น้ำผลไม้ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ กระเป๋า หมวก 150 ชุด และ ถุงสู้ภัยโควิด-19 จาก โครงการ We care network เครือข่ายเราดูแลกัน” และบริษัทบ้านปู จำกัด(มหาชน) อีก จำนวน 100 ชุด และ Covid care box ซึ่งประกอบด้วยยาและเวชภัณฑ์สำหรับดูแล Home isolation จำนวน  50 ชุด

ให้ ชาวบ้าน ที่ติดเชื้อ โควิด-19 รักษาตัวที่บ้าน และเจ้าหน้าที่ด่านหน้า ในพื้นที่ นิคมธรรมเจริญ หมู่ที่ 6  ต.โคกสะตอ อ.รือเสาะ บ้านประชานิมิต หมู่ที่ 4 ต.กาลง  อ.ศรีสาคร บ้านบันนังกูแว บ้านมือเจาะ ต.บันนังสตา บ้านกาลอ อ.รามัน  LQ. พื้นที่ อ.กรงปินัง จ.ยะลา  และ อ.ยะหริ่ง อ.หนองจิก อ.โคกโพธิ์ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี โดยมี เจ้าหน้าที่ อส. ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ต.กาลอ อ.รามัน  นายบัรฮำ  อาแว สารวัตรนิคมสร้างตนเองศรีสาคร  นายนาแว  แฮเลาะ กรรมการมัสยิดดารุลญับบาล หมู่ที่ 6 ต.โคกสะตอ นางอารีณี เจ๊ะซู ผอ.โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ นางมณี แดงรักษ์ แกนนำสตรีนิคมโคกโพธิ์ เจ้าหน้าที่ LQ ในพื้นที่กรงปินัง ให้การต้องรับ และต่างกล่าวขอคุณ ผู้ร่วมให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้

นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล นายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย  และนายกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ต้องขอบคุณกองบัญชาการกองทัพไทย ,หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดย นพค.42 สนภ.4 นทพ.,พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต.,นายแพทย์ฆนัท ครุธกูล นายกสมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ ร่วมกับ “We care network เครือข่ายเราดูแลกัน” และบริษัทบ้านปู จำกัด(มหาชน),การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, นพ.ชัยวัฒน์ เตชะไพทูรย์,บรรณาธิการบริหารเนชั่นทีวี,สำนักข่าวอิศรา,ข่าวสดยะลา ร่วมสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือ ชาวบ้าน ที่ได้รับความเดือดร้อน จากในสถานการณ์โควิด ในครั้งนี้

น.ส.รอกีเยาะ อาบู ประธานศูนย์พัฒนาอาชีพ กลุ่มร่วมด้วยช่วยกันชายแดนใต้  กล่าวว่า สิ่งที่เราเห็น หลังจากที่ชาวบ้านในพื้นที่ นิคมธรรมเจริญ หมู่ที่ 6 ต.โคกสะตอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส  ชาวบ้าน บ้านประชานิมิต หมู่ที่ 4 ต.กาลง  อ.ศรีสาคร  จ.นราธิวาส  บ้านบันนังกูแว บ้านมือเจาะ ต.บันนังสตา อ.รามัน จ.ยะลา อ.ยะหริ่ง อ. หนองจิก อ.โคกโพธิ์  อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี ได้รับยา อาหาร ขนมเด็ก น้ำหวานและ ถุงสู้ภัยโควิด จากโครงการ We care network เครือข่ายเราดูแลกัน” และบริษัทบ้านปู จำกัด(มหาชน) และ Covid care box ซึ่งประกอบด้วยยาและเวชภัณฑ์สำหรับดูแล Home isolation

 ทุกคนต่าง ดีใจและฝากคำขอบคุณ ทุกท่านที่ร่วมให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้ ทำให้รู้สึกได้ว่า การเติมพลังร่วมสร้างกำลังใจ เพื่อ ช่วยเหลือพี่น้องในจังหวัดชายแดนภาคใต้ นั้น ทำให้ผู้ได้รับผลกระทบมีกำลังใจ ที่จะร่วมสู้วิกฤติครั้งนี้ ให้รอดปลอดภัยจากโควิด-19  โดยเร็ว 

ในโอกาสนี้ ได้ประชาสัมพันธ์ ให้พี่น้องประชาชนที่ยังไม่ฉีดวัคซีนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ การดำเนินการดังกล่าวเป็นการปฏิบัติตามนโยบายของ พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผบ.ทสส. และ พล.อ.จีรัชญ์  บุญชญา ผบ.นทพ. ในการสนับสนุนรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาสำคัญเร่งด่วนของชาติอีกด้วย

ทางด้าน นายบัรฮำ  อาแว กล่าวว่า ชาวบ้านดีใจมาก แม้อยูในป่าในเขา ทีมยังเข้าถึงพร้อมนำความช่วยเหลือ ทั้ง อาหารและยา จึงอยากขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมลงพื้นที่ครั้งนี้และส่งอาหารและยา แทนความห่วงใยมา

ภาพ-ข่าว อะหมัด รามันห์สิริวงศ์/ยะลา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here