ยะลา เตรียมพบกับหนังสั้น 11 เรื่องที่จะเปลี่ยนภาพจําของความไม่สงบ สู่ความฝันและความหวังของเยาวชนจากพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้

16

โครงการ “Deep South Young Filmmaker เยาวชนสร้างหนัง หนังสร้างคน” สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ริเริ่มขึ้นในปี 2561 โดย มุ่งหวังที่จะพัฒนาและสนับสนุนเยาวชนอายุตั้งแต่ 15 – 25 ปี ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา และ นราธิวาส ให้สามารถสะท้อนและบอกเล่าเรื่องราวที่พวกเขาต้องการ นําเสนอผ่านกระบวนการเรียนรู้การผลิตภาพยนตร์สั้นอย่างสร้างสรรค์ภายใต้การอบรมที่เข้มข้นโดยวิทยากรผู้เชียวชาญทางภาพยนตร์จากแขนงต่างๆ ของวงการภาพยนตร์ไทย นับตั้งแต่การเขียนบท การผลิต ไปจนถึงขั้นตอนโพสต์โปรดักชั่น เพื่อให้ภาพยนตร์เสร็จสมบูรณ์อย่างมีคุณภาพ ผลงานของเยาวชนที่ผ่านการอบรมจากรุ่นที่ 1 จํานวน 10 เรื่อง ได้รับการเผยแพร่ทั้งในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ และพื้นที่อื่นๆ ในประเทศและบางเรื่องได้ถูกคัดเลือกไปฉายในเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศ ทําให้เห็นถึงศักยภาพของเยาวชนในพื้นที่ความขัดแย้ง ที่พยายามเปลี่ยน

ภาพจําของพื้นที่ให้คนภายนอกได้สังเกตเห็นซึ่งสถานการณ์ความไม่สงบของพื้นที่ ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องมากว่า 18 ปี ตั้งแต่ ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน สร้างความกลัวให้แก่คนนอกพืันที่ จนเหมือนเป็นม่านหมอก ที่ปกคลุมวิถีปกติของคนในพื้นที่ จนทําให้การรับรู้ของคนภายนอกเกี่ยวกับพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้นั้นมีแต่เพียงภาพจําของความไม่สงบเพียงภาพเดียวจากความสําเร็จของโครงการ “Deep South Young Filmmaker เยาวชนสร้างหนัง หนังสร้างคน” รุ่น 1 ได้สานต่อสู่โครงการรุ่น 2 ตั้งแต่ช่วงปี 2564 โดยทางโครงการฯ ได้คัดเลือกเยาวชนหน้าใหม่เข้ามาร่วมอบรม 10 ทีม โดยผ่านกระบวนการอบรมและการผลิตภาพยนตร์แต่ที่เพิ่มเติมมาคือได้เปิดโอกาสให้เยาวชนที่เคยผ่านการอบรมจากรุ่นที่ 1 จํานวน 1 ทีม ได้ต่อยอดการผลิตภาพยนตร์สั้นในระดับที่พัฒนามากขึ้น ภายใต้การดูแลและแนะนําโดยผู้กํากับมืออาชีพภาพยนตร์สั้นทั้ง 11 เรื่องได้ฉายเปิดตัวไปเมื่อวันที่ 3 – 4 กันยายน ที่ผ่านมา ที่ปัตตานี ซึ่งได้รับการต้อนรับจากคนในพื้นที่อย่างอบอุ่น หนังทั้งหมดได้เปิดมุมมองใหม่ๆ และสร้างบทสนทนากับคนในพื้นที่ เป็นการนําเสนอภาพความรู้สึกนึกคิดของเยาวชน ที่มองโลกที่เขาอยู่อย่างเป็นจริงและมีความหวัง

รวมไปถึงความฝันที่จะได้เปลี่ยนภาพซํ้าของ “ความไม่ปกติ” ในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรักโรแมนติคที่มองผ่านวิถีของการจีบหลังแต่งในหนังเรื่อง “ นิกะฮ โปรดบอกรักฉันเมื่อเวลานั้นมาถึง”, ชะตากรรมของผู้หญิงมลายูมุสลิม ที่เมื่อการสวมฮิญาบเป็นอุปสรรคในการทํางาน จากหนังเรื่อง “ ฮิญาบ”, เรื่องของเด็กแวนซ์ ใน “แวรุงเมกา”, หนังผีที่เล่าเรื่องการโดนคุณไสย ใน “ข้าวต้มผ้าแดง” เป็นต้นหลังจากฉายที่ปัตตานีแล้ว ภาพยนตร์สั้นทั้ง11 เรื่องจะเดินสายฉายต่อตามรายละเอียดดังนี้ วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565 : ณ โรงภาพยนตร์ SFX Cinema Maya เชียงใหม่ เวลา 13.00 – 17.30 น.วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565 : ณ โรงภาพยนตร์ SF World Cinema Central World กรุงเทพฯ เวลา 13.00 – 17.30 น. วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 : ณ โรงภาพยนตร์ โคลีเซี่ยม ซีนีเพล็กซ์ ยะลา เวลา 13.00 – 18.00 น. ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมชมภาพยนตร์ชุดนี้ได้ตามวันและเวลาข้างต้น โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้น และสามารถติดตามรายละเอียดการสํารองที่นั่งได้ที่ Facebook page : DS Young Filmmaker หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 02-277-0824

ภาพ-ข่าว อะหมัด รามันห์สิริวงศ์/ยะลา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here