ยะลา สว.กษิดิศ นั่งรถจี๊ปโบราณในสงครามโลกครั้งที่ 2 ปีนเขาหินล้านงามตาชี พร้อมดันงานพัฒนาตามนโยบายรัฐบาล

3

ที่บริเวณหินล้านงาม บูเกะโต๊ะบีแด หมู่ที่ 5 ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา นายกษิดิศ อาชวคุณ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะคณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา และคณะอนุกรรมการสร้างเสริมอาชีพและการออม พร้อม พ.อ.ชลัช ศรีวิเชียร รอง ผู้อำนวยการกิจการพเศษ ศูนย์สันติวิธีกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เดินทาง มาเยี่ยม พี่น้องประชาชนในพื้นที่ และพบปะนายอาซูวรรณ เบ็ญสะมะแอ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ,ประธานกลุ่ม รถ Enduro นายชัยนูลอาบีดี ยะผา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ต.ยะหา และ ศูนย์พัฒนาอาชีพ กลุ่มร่วมด้วยช่วยกันชายแดนใต้ เจ้าหน้าที่ ต.ยะหา ต.ตาชี ที่อยู่ร่วมกันอย่างพหุวัฒนธรรม พร้อมยังได้ร่วมกันพัฒนาพื้นที่ ใช้ชีวิตปกติ ดังพี่ฉันท์น้องอย่างต่อเนื่อง

ในโอกาสนี้ นายกษิดิศ อาชวคุณ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะคณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา และคณะอนุกรรมการสร้างเสริมอาชีพและการออม พร้อมด้วย นางกศิมา อาชวคุณ ภรรยา และคณะ ได้นั่งรถจิ๊ป ซึ่งเป็นรถ โบราณรุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เพื่อชมบรรยากาศ ในต.ตาชี และ ปีนเขา ชมงานพัฒนา หินล้านงาม บูเกะโต๊ะบีแด และ ยังได้มอบเงินให้เด็กๆ ที่มาต้องรับอีกด้วย โดยมี นายพิสิษฐ์ ศรีสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี ให้การต้อนรับอีกด้วย

นายกษิดิศ อาชวคุณ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะคณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา และคณะอนุกรรมการสร้างเสริมอาชีพและการออม  กล่าวว่า  ตอนนี้ทางรัฐบาลกำลังสนับสนุนการท่องเทียวเชิงอนุรักษ์หลังจากที่ได้คุยกับ นายก อบต.ในพื้นที่ก็มีสิ่งที่ ควรจะต้องสนับสนุน เพื่อเกื้อกูลหนุ่นให้มีการท่องเทียว เพื่อเข้าสู้มาตรฐาน ให้พี่น้องทั่งประเทศ ได้มาที่นี้   ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลพยายามหาทางออก ในปัญหาต่างๆ ซึ่งตรงนี้ พบว่า มีปัญหาหลายอย่างที่ควรเกื้อกูลกันระหว่าง ท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการพัฒนา  

 ในพื้น จ.ยะลา พื้นที่ตรงนี้ หินล้านงาม บูเก๊ะโต๊ะบีแด หมู่ที่ 5 ต.ตาชี ตนเองคิดว่าเป็นพื้นที่ธรรมชาติ ได้สร้างสรรค์มา อย่างสวยงาม มันไม่ได้มีใครจะสร้างขึ้นปีสองปี ผมคิดว่าความเป็นมาจะต้องมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน เพราะกว่าที่ธรรมชาติ จะสร้างสรรค์มาถึงทุกวันนี้ได้ต้องใช้เวลา เราจะทำอย่างไร ให้พี่น้องในพื้นที่ มีเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ถ้าพี่น้องประชาชนนักท่องเทียวทั่วไทยได้มีโอกาสมาเทียวและสัมผัส สิ่งแวดล้อม พหุวัฒนธรรม ได้มาเห็นความน่ารักของพี่น้องประชาชนที่นี้ มันจะทำให้สิ่งที่เป็นภาพข่าวที่ไม่ดี สิ่งจะเกิดขึ้น มันจะตรงข้าม มันสงบ อยู่กันร่มเย็น เพราะข่าวที่ออกไป เป็นข่าวจำนวนน้อย แต่ออกไปแล้วทำให้พี่น้องทั่วประเทศ เกิดความกังวล ที่จะไม่มา

ตนเองในฐานนะ สมาชิกวุฒิสภา ที่ได้มาเยี่ยมในพื้นที่นี้ แม้ว่าจะอยู่ไกล แต่พอมาถึงมันคุ้มค่า ที่ได้เห็นธรรมชาติและมีความปลอดภัย อยากจะสะท้อนปัญหาประเด็นต่างๆที่มี ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรัฐบาลได้นำปัญหาเหล่านี้เข้าสู้ขบวนการในการแก้ไข เพื่อให้การทำงานตามตามเจตนารมณ์ ที่ผู้นำท้องถิ่น ได้ตั้งใจที่จะทำ จะได้มีผลสัมฤทธิ์ ในอนาคต ซึ่งผลสัมฤทธิ์ ที่เกิดขึ้นก็เพื่อลูกหลานเราของเราทุกคน  

นายพิสิษฐ์ ศรีสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี กล่าวว่า วันนี้ มีความยินดีมากและขอขอบคุณ ที่ นายกษิดิศ อาชวคุณ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะคณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา และคณะอนุกรรมการสร้างเสริมอาชีพและการออมและคณะ ได้มาเยี่ยมและร่วมหาทางออกต่อปัญหาที่มีอยู่  

 สำหรับหินล้านงาม บูแกะโต๊ะบีแด หมู่ที่ 5 ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา เป็นพื้นที่ห่างไกล ที่ รอโอกาสการพัฒนา ที่สามารถสร้างรายได้จากฐานรากจริงๆ เชื่อว่า ที่นี้จะเป็นแหล่งท่องเทียวที่ขึ้นชื่อไม่แพ้ที่อื่น ถ้าสามารถพัฒนาได้ สำหรับถนนที่ เป็นทางขึ้น  จุดตรงนี้ จะต้องคุยกับป่าไม้ คาดว่ารน่าจะมีทางออกที่ดีให้ พี่น้องที่นี้ได้ เพราะ เท่าที่ทราบ ล่าสุดมีกฎหมายบางมาตราที่พอจะคุย เพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาตรงนี้ได้ อยู่ และ ทาง อบต. มีความยินดีพร้อมที่จะสนับสนุนตรงนี้อย่างเต็มที่ เพื่อพี่น้องประชาชน และเชื่อว่า ภาพดีๆจะเกิดขึ้นอีกเยอะในพื้นที่หากสามารถปลกล๊อคตรงนี้ได้

 ทางด้าน พ.อ.ชลัช ศรีวิเชียร รอง ผู้อำนวยการกิจการพเศษ ศูนย์สันติวิธีกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า วันนี้ก็เป็นโอกาสอีกครั้ง หลังจาก ช่วงเวลาที่ผ่านมาได้ ดูแลในพื้นที่ตรงนี้ ในฐานนะผู้บังคับหน่วยวันนี้ก็ได้กลับมาดู ในนามของคณะประสานงาน ระดับพื้นที่ หรือ สล.3 ซึ่งวันนี้เราก็มาฟังในเรื่องของขบวนการรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชน เกี่ยวกับกระบวนการพูดคุย เราก็เชื่อว่าในส่วนของการพัฒนาพื้นที่ตรงนี้ มันอาจจะดูห่างไกล แต่ถ้ามองในเรื่องของมิติการท่องเทียว วันนี้มีความสำคัญ เพราะอย่างน้อยมันเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้กับพี่น้องประชาชน ซึ่งอาจเจอปัญหา ในเรื่องของโควิดในช่วงที่ผ่านมาและ อีกหลายๆเรื่อง  แต่ตรงนี้ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้กับพี่น้องพื้นที่ให้ได้เข้ามาเทียวชมสิ่งดีๆ ธรรมชาติที่สวยงาม ถือว่า ได้สร้างงาน สร้างอาชีพให้พี่น้องในพื้นที่ และที่สำคัญตรงนี้ ก็ถือว่าเป็นการสร้างสันติสุขขนาดเล็ก แต่เชื่อว่าตรงนี้ จะมีทางออกที่ดีขึ้น นิติของการพัฒนา พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ก็คงต้องหนุนเสริมจากภาครัฐหลายๆส่วน สิ่งต่างๆตรงนี้ ในเรื่องของการขยับงานพัฒนา การสร้างงานในพื้นที่ให้เกิดเรื่องของธรรมชาติที่บริสุทธิ์ ที่สวยงามอีกด้วย

ภาพ-ข่าว อะหมัด รามันห์สิริวงศ์/ยะลา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here