ยะลา ศูนย์พัฒนาอาชีพฯ สุดปลืมผู้ใหญ่ใจดี ส่งกำลังใจ ให้ช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อน

3

ศูนย์พัฒนาอาชีพ กลุ่มร่วมด้วยช่วยกัน ชายแดนใต้ นำความห่วงใย จาก นายธีระชัย รัตนกมลพร ผู้ก่อตั้งบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นายฐกร รัตนกมลพร และ ครอบครัวเตชะไพฑูรย์ นพ.ชัยวัฒน์  – พญ. สุรางคณา เตชะไพฑูรย์ (กุมารเวชศาสตร์) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเด็กสมิติเวช คลินิกเด็กสุขภาพดี โดยข้อมูลการช่วยเหลือระหว่าง เดือนสิงหาคม จนถึงครั้งนี้มีพี่น้องประชาชนร้องเรียนมาทั้งหมด 367 รายที่ให้ความช่วยเหลือหลังจากทีมลงตรวจสอบข้อมูล 253 ราย แล้เป็นเคสที่ดูแลอย่างต่อเนื่องอีก 89 ราย โดยรวม ยารักษาโรค และอาหาร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนยังคงมีประชาชนร้องเรียนขอความช่วยเหลือ อาทิเช่น ได้มอบ ยา อาหารเหลว แพมเพิส เด็กและผู้สุงอายุ ถุงบรรเทาความเดือดร้อน

ลในส่วนกรณีที่ร้องขอความช่วยเหลือในเรื่องชุดลูกเสือ จำนวน 111 คน การร้องขอความช่วยเหลือทีอยู่อาศัย จำนวน 5 หลังคาเรือน การร้องขอความช่วยเหลืออุปกรณ์การกีฬา จากน้องๆเยาว์ชนและโรงเรียนในพื้นที่ กว่า 109 ชุด ศูนย์พัฒนาอาชีพฯอยากฝากให้หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

 นางสาวรอกีเยาะ อาบู ประธานศูนย์พัฒนาอาชีพ ฯ กล่าวว่า ขอบคุณการสนับสนุนจาก นายธีระชัย รัตนกมลพร ผู้ก่อตั้งบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นายฐกร รัตนกมลพร และ ครอบครัวเตชะไพฑูรย์ นพ.ชัยวัฒน์  – พญ. สุรางคณา เตชะไพฑูรย์ (กุมารเวชศาสตร์) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเด็กสมิติเวช คลินิกเด็กสุขภาพดี ซึ่งทุกท่านได้ให้ความช่วยเหลือเด็กและผู้ยากไร้  ด้อยโอกาสในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มาตลอดอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันก็ยังคงสนับสนุน ศูนย์พัฒนาอาชีพฯ ที่รับเรื่องร้องเรียน จากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ สี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และมีผู้ใหญ่ใจดี ที่กล่าวมาข้างต้น ส่งกำลังใจและสนับสนุน มาตลอดอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากที่ทางทีมเราจะเร่ ขาย ขนมจีนสมุนไพร่ เพื่อนำเงินมาช่วยเหลือผู้ที่ร้องเรียน   

ทางศูนย์พัฒนาอาชีพฯ ต้องขอบคุณกำลังใจ จากคุณธีระชัย รัตนกมลพร ผู้ก่อตั้งบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และคุณฐกร รัตนกมลพร และครอบครัว ที่ ฝากสารถึงสมาชิก ศูนย์พัฒนาอาชีพ กลุ่มร่วมด้วยช่วยกันชายแดนใต้ ได้ขอ ให้พวกเรา ยึดมั่นในสิ่งที่ทำอยู่และสู้ต่อไป อย่าท้อและขอให้ทำต่อไป  เพราะสิ่งที่พวกคุณทำอยู่ คุณทำดีมาก ผมพร้อมจะแต่งเติม และรวมพลังไปกับทุกคน ในทีม ของ ศูนย์พัฒนาอาชีพ กลุ่มร่วมด้วยช่วยกัน ชายแดนใต้  เพราะ ทีมงานทุกคน คือ ผู้ที่มีจิตใจยิ่งใหญ่มาก ที่ลงมาช่วยเหลือ ชาวบ้านแบบนี้ ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้มีส่วนสนับสนุน ทีมงาน

 สารที่พวกเราได้รับนี้ ทำให้ทุกคน ต่างดีใจ มาก ที่มีผู้ใหญ่ใจดี เห็นความสำคัญ ในสิ่งที่ทุกคนทำ และขอขอบคุณ กำลังใจที่ส่งมา อยากบอกว่าสารที่ท่านส่งถึงทีมงาน ถือเป็นกำลังใจที่ดีมาก ทางทีมงาน รู้สึกมีกำลังใจ และพร้อมที่จะยืนยัดช่วยเหลือทุกท่าน ที่ร้องขอความช่วยเหลือมา ในส่วนของความคืบหน้ากรณีที่ ครอบครัวเตชะไพฑูรย์ นพ.ชัยวัฒน์ – พญ. สุรางคณา เตชะไพฑูรย์ (กุมารเวชศาสตร์) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเด็กสมิติเวช คลินิกเด็กสุขภาพดี สนับสนุนสิลัตฮารีเมาปาตานี หลังได้รับเชิญแข่งขันสิลัต ระดับ นานาชาติ ที่รัฐเปอรลิส ประเทศมาเลเซียระหว่างวันที่ 11 กันยายน ที่ผ่านมา ล่าสุด ทาง นายมะซัมรี จูฑังคะ ครู สำนักสิลัตฮารีเมาปาตานี ได้แจ้งมายังศูนย์พัฒนาอาซีพกลุ่มร่วมด้วยช่วยกันชายแดนใต้ ว่า ทีมสิลัตฮารีเมาปาตานี ได้ร่วมแข่งขัน กับทีมสิลัตนานาชาติ 12 สำนัก โดยทางสิลัตฮารีเมาปาตานี ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ ที่5 กลับมาให้พี่น้องชาวไทยพร้อมขอขอบคุณทุกกำลังใจ ที่ส่งแรงเชียร์และสนับสนุนตลอดการเดินทาง ที่ไปร่วมแข่งขัน

ภาพ-ข่าว อะหมัด รามันห์สิริวงศ์/ยะลา/

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here