ยะลา ศอ.บต. แจงปม..อดีต ข้าราชการระดับสูง ศอ.บต. สังกัด กรมการปกครอง ถูกออกหมายจับหลังมีส่วนพัวพันกับเว็บพนันออนไลน์รายใหญ่

3

จากกรณีออกมายจับ นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย) ในคดีพัวพันธ์กับเว็ปพนันออนไลน์ 888 Point ว่า…ก่อนหน้าที่นายรุ่งเรือง จะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งข้อหา “ร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่น ซึ่งมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน, ร่วมกันฟอกเงิน, สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน เพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน” และนำไปสู่การมอบตัว ที่ สน.ทุ่งมหาเมฆ เมื่อกลางดึกของ วันที่ 30 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมานั้น

ล่าสุด ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เปิดเผยถึงกรณีดังกล่าวว่า     ทาง ศอ.บต.ได้มีข่าวระแคะระคายมาก่อนหน้าแล้วระยะหนึ่งว่า นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร ข้าราชการกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยได้ส่งตัวมาทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ในสัดส่วนของกรมการปกครองนั้นว่ามีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหลายอย่าง จึงได้ทำหนังสือส่งตัวกลับต้นสังกัดไปก่อนหน้านี้แล้ว

โดยก่อนที่นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร จะย้ายให้มารับตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.ในสัดส่วนของกรมการปกครองนั้น เคยเป็นนายอำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เป็นตัวแทนของกระทรวงทุกกระทรวงถูกบรรจุมารับราชการที่ ศอ.บต. เป็นการย้ายโดยความเห็นชอบของกระทรวงนั้นๆ ศอ.บต.ไม่ได้มีส่วนร่วมในการคัดเลือกผู้ที่จะมาทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. สำหรับที่ผ่านมาการปฏิบัติงานที่ ศอ.บต. นั้น จะมีข้าราชการที่เป็นตัวแทนของแต่ละกระทรวงมาประจำอยู่ด้วย เพี่อให้เป็นไปตามโครงสร้างของ ศอ.บต. แต่อย่างไรก็ตาม ศอ.บต.ได้มีการตรวจสอบและติดตามดูแลและให้ความสำคัญในเรื่องจริยธรรมเป็นอันดับแรกๆ อย่างจริงจัง

อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ศอ.บต. ได้ทำหนังสือ ไปยังกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เรื่อง ส่งตัวเจ้าหน้ที่กลับต้นสังกัด  โดยใจความว่า ตามที่ กรมการปกครอง ได้มีคำสั่ง ที่ 683/2565 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2565 แต่งตั้งให้ นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอ (ผู้อำนวยการสูง) อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการศอ.บต. (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เชี่ยวชาญ) กรมการปกครอง และส่งตัวข้าราชการรายดังกล่าวมาปฏิบัติหน้าที่ ณ ศอ.บต.นั้นเนื่องด้วยมีปรากฏตามสื่อต่างๆ ว่ามีข้าราชการดังกล่าวอาจมีความเกี่ยวข้องกับการตรวจ ยึดทรัพย์เครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส  ศอ.บต. ในฐานะผู้บังคับบัญชาจึงขอรายงานกรณีดังกล่าวมายังกรมการปกครองเพื่อดำเนินการต่อไปตามข้อ 2 ของกฎ ก.พ.ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 ประกอบกับตามแนวทางการแต่งตั้งข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่ศอ.บต. ตามหนังสือที่อ้างถึง 2 คณะรัฐมนตรีเคยมีมติกำหนดว่า “การแต่งตั้งข้าราชการไปประจำจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้พิจารณา ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ความประพฤติปฏิบัติที่ดีงาม และไม่เป็นการสมควรอย่างยิ่งที่จะส่งข้าราชการที่ถูกลงโทษ หรือความประพฤติไม่ดีไปประจำจังหวัดชายแดนภาคใต้

ในการนี้เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการแต่งตั้งข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่ฯ อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาและแก้ไข ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้บรรลุผลตามเป้าหมาย เกิดความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีต่อหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงไม่เกิดเงื่อนไขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. จึงขอความร่วมมือจาก กรมการปกครอง พิจารณาทบทวนการแต่งตั้งข้าราชการรายดังกล่าวมาปฏิบัติหน้าที่อีกครั้งหนึ่ง อนึ่งในห้วงเวลาของการสอบหาข้อเท็จจริงหรือการสอบสวนทางวินัย ของกรมการปกครอง นั้น กรมการปกครองอาจพิจารณามีคำสั่งให้ ข้าราชการรายดังกล่าว ไปช่วยราชการ ณ กรมการปกครองไว้ก่อน จนกว่าการสอบข้อเท็จจริงหรือการสอบสวนทางวินัย จะแล้วเสร็จ เลขาธิการศอ.บต. ชี้แจงเพิ่มเติมอีกว่า หลังเกิดเหตุดังกล่าว กรมการปกครอง…ได้มีคำสั่งให้นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร ตำแหน่ง นายอำเภอ (ผู้อำนวยการสูง) อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ)กรมการปกครองไปช่วยราชการ ที่กรมการปกครอง โดยมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ที่วิทยาลัยการปกครองเป็นการประจำ ทั้งนี้ให้มีผล ตั้งแต่วันที่ 31  สิงหาคม พ.ศ.2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงรายละเอียดปรากฏตามสำเนาคำสั่งที่ส่งมาพร้อมนี้

ภาพ-ข่าว อะหมัด รามันห์สิริวงศ์/ยะลา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here