ยะลา นพค.42 ร่วมเป็นเจ้าภาพฟุตบอลกระชับมิตรของเยาว์ชนคนรุ่นใหม่เจาะกลาดี

3

พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้มอบให้หน่วยทหารในสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมบูรณาการกับส่วนราชการอื่นในพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี ความรักความเข้าใจและส่งเสริมกิจกรรมอันดีของชุมชนในพื้นที่ปฏิบัติงาน โดยพันเอก รณชัย เวียงวงษ์ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 42 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมเป็นเจ้าภาพการเข็งขันฟุตบอล กระชับสัมพันธ์  ระหว่างนายอาซูวรรณ เบ็ญสะมะแอ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านสะปาเราะ  กับ  นายซัยนุงอาบีดีน ยะผา ผู้ใหญ่บ้าน ม.8 บ้านเจาะกลาดี  ตำบลยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา ในพื้นที่ บ้านเจาะกลาดี ม.8 ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา พร้อมได้มอบเงินสนับสนุนเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมเยาว์ชนในพื้นที่ได้ ร่วมกันสร้างความสามัคคี มีความเข้มแข็ง ร่วมกันสร้างความสงสุขภายในพื้นที่อย่างยั้งยืนต่อไป

 ทั้งนี้ ทางคณะได้ร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกให้ทีมเยาว์ชนคนรุ่นใหม่ อีกด้วยทำให้บรรยากาศเป็นด้วยความอดอุ่นและต่างดีใจที่มีผู้ใหญ่ใจดีให้ความสำคัญกิจกรรมในระดับพื้นที่ โดยมี กลุ่มจิตอาสา กลุ่มร่วมด้วยช่วยกันชายแดนใต้ กลุ่มเยาว์ชนคนรุ่นใหม่ ในพื้นที่ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ครูอุสตาสตาดีกา เด็กและชาวบ้านร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

ภาพ-ข่าว อะหมัด รามันห์สิริวงศ์/

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here