ยะลา ตรวจ ATK เชิงรุก ในพื้นที่สีแดง สกัดผู้ติดเชื้อโควิด-19

7

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ใน จ.ยะลา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ยัง พบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่ อ.เมืองยะลา พบผู้ติดเชืัอโควิด-19 มากกว่าอำเภออื่นๆ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 434 ราย

นายเสรี เรืองกาญจน์ นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.สะเตงนอก ได้ลงพื้นที่ ตลาดเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองสะเตงนอก หมู่ที่ 4 บ้านตือเบาะ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา อำนวยความสะดวก ในการตรวจสกัดผู้ติดเชื้อโรคไวรัสโควิด-19

ด้วยระบบ Antigen Test Kit (ATK) ให้แก่พี่น้องประชาชน เพื่อเป็นคัดกรอง คัดแยกผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด -19 ออกจากชุมชน หมู่บ้าน เข้าสู่สถานกักตัวไม่ให้แพร่เชื้อไปสู่พี่น้องประชาชนทั่วไปในพื้นที่ ซึ่งในครั้งนี้มีพ่อค้า – แม่ค้า ลูกจ้าง และปะชาชนทยอยเข้ารับการตรวจเชื้อโควิด-19 เป็นจำนวนมาก สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทางเจ้าหน้าที่จะทำการส่งต่อศูนย์พักคอยตามอำเภอ จังหวัด ที่ได้จัดเตรียมเอาไว้

ขณะที่ นายธราวุธ ช่วยเกิด นายอำเภอเมืองยะลา พร้อมด้วย นางสะพีเนาะ กะโด ผอ.รพ.สต.สะเตงนอก เดินทางเข้าพบปะพูดคุยและให้กำลังใจแก่พ่อค้า – แม่ค้า พี่น้องประชาชนที่เข้ารับการตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-19 อีกด้วย นอกจากนี้ โรงพยาบาลศูนย์ยะลา ร่วมกับ เทศบาลเมืองสะเตงนอก จะดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกัน

เชื้อโรคไวรัสโควิด-19 ให้กับพี่น้องประชาชน #วัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1 จึงขอเชิญพี่น้องประชาชน ที่มีบุตร – หลาน อายุ 12 ปีขึ้นไป และยังไม่ได้รับวัคซีนใดๆมาก่อน ในเขต อ.เมืองยะลา จ.ยะลา เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 #วัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1 ในวันที่ 27 ต.ค.64 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ หน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ตลาดเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 4 ตำบลสะเตงนอก โดยเตรียมบัตรประชาชน หรือบัตรที่ราชการออกให้ เพื่อแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่”ร่วมด้วย ช่วยกัน หยุดเชื้อโควิด-19″

ภาพ-ข่าว อะหมัด รามันห์สิริวงศ์ จ.ยะลา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here