ยะลา ชาวบ้านที่ยะหา รวมใจเป็น หนึ่งมอบความสุขเด็ก กว่า 500 คน

0

ชาวบ้าน หมู่ที่ 8 บ้านจาเราะกลาดี ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โดยศูนย์พัฒนาอาชีพ กลุ่มร่วมด้วยช่วยกันชายแดนใต้ และทีมสื่อมวลชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  “ฮารีอาเนาะ ๆ กีตอ” มอบความสุขแต่งเติมรอยยิ้มให้แก่เด็กและเยาวชนกลุ่มเปราะบาง เด็กด้อยโอกาส เด็กกำพร้า เด็กไร้บ้านที่อยู่อาศัยตลอดจนครอบครัวที่มีฐานะยากจนในพื้นที่กว่า 500 คน  โดยมีพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ตลอดจนทีมผู้บริหารศอ.บต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพบปะพร้อมมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน  ที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ

ในโอกาสนี้พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวชื่นชมชาวบ้านในพื้นที่ที่ได้ร่วมมือร่วมใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันที่ผ่านมาเห็นภาพของคนที่มีกำลังทรัพย์ช่วยเหลือประชาชนมามากมายแต่วันนี้ได้เห็นภาพของกลุ่มคนที่มีฐานะยากจนน้อยกว่า มีรายได้เพียงเล็กน้อยมาช่วยเหลือคนที่ฐานะยากจนมากกว่าคนละนิดคนละหน่อยถือเป็นภาพที่อบอุ่นและน่าประทับใจมากๆ พื้นที่แห่งนี้ถึงแม้จะมีความลำบากและเป็นพื้นที่ห่างไกลแต่คนเชื่อว่าคนในชุมชนไม่ทอดทิ้ง มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน นับเป็นบรรยากาศของความสุขอย่างแท้จริงที่หาจากที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว ขอให้กำลังใจและขอบคุณทุกคนจากใจจริง วันเด็กแห่งชาติไม่ได้มีแค่ปีละครั้งแต่วันสำหรับเด็กๆ นั้นต้องมีทุกวันจนกว่าเด็กเหล่านี้จะโต ขอให้กำลังใจและขอบคุณทุกคนจากใจจริง นอกจากนี้ขอให้ผู้ปกครองทุกคนดูแลลูกหลานให้ได้รับการศึกษาที่ดี เพราะเชื่อว่าเด็ก ในวันนี้จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในภายภาคหน้า

สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวใจของชาวบ้านในพื้นที่ ที่มีจิตอาสาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ร่วมเป็นมือบนช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตลอดจนเด็ก ๆ กลุ่มเปราะบาง เด็กด้อยโอกาส เด็กกำพร้า เด็กไร้บ้านที่อยู่อาศัยรวมถึงกลุ่มครอบครัวที่มีฐานะยากจน ด้วยการนำอาหารคาว หวาน           เช่น ขนมจีน ข้าวต้ม ข้าวหมก ผัดซีอิ้ว ไอศรีม โรตี ชากาแฟ ข้าวเกรียบทอด วุ้นมะพร้าว ขนมขบเคี้ยว  และของเล่นของรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย มาสร้างความสุขให้แก่เด็กๆ ตลอดการจัดงานด้วย

นอกจากนี้เลขาธิการ ศอ.บต. ยังได้ร่วมเปิดโรงอัดอิฐบล็อกประจำหมู่บ้านซึ่งชาวบ้านในพื้นที่ช่วยกันสนับสนุนก่อสร้างขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการต่อยอดเป็นอาชีพช่วยเหลือคนในพื้นที่ให้มีงานทำ มีรายได้ เลี้ยงสมาชิกในครอบครัว และสามารถนำไปสู่ชุมชนที่เข้มแข็งและสงบสุขต่อไป

ภาพ-ข่าว อะหมัด/มาวันดี/ยะลา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here