ยะลา คณะกรรมการกำหนดอัตราค่าจ้างงานผู้ต้องขังฯ ประชุมหารือและกำหนดแนวทางการจ้างงานผู้ต้องขัง

4

ที่ ห้องประชุมเรือนจำกลางยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ได้มีการประชุมของคณะกรรมการกำหนดอัตราค่าจ้างงานผู้ต้องขัง เรือนจำจังกลางยะลา ซึ่งมีนายนนทรัตน์ หอมศรีประเสริฐ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางยะลา เป็นประธาน มีกรรมการประกอบด้วย แรงงานจังหวัดยะลา สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา  ประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา หอการค้าจังหวัดยะลา  และ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง เรือนจำกลางยะลาเป็นเลขานุการ

 โดยผู้บัญชาการเรือนจำยะลากล่าวว่า  เรือนจำกลางยะลา นอกจากมีภารกิจหน้าที่ในการคุมขังผู้กระทำความผิดที่ศาลได้ตัดสินให้ลงโทษจำคุกแล้ว   ยังมีหน้าที่สำคัญคือทำให้ผู้ต้องโทษได้รับโอกาสและพัฒนาตัวเองเพื่อเป็นคนดีกลับสู่สังคม  เพราะฉะนั้นภายในเรือนจำจึงมีกิจกรรมต่าง ๆ มามายให้กับผู้ต้องโทษ เช่น การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ  การอบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม  การให้การศึกษา รวมทั้งการฝึกฝนอาชีพ  ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ผู้ต้องขัง มีอาชีพติดตัว สามารถออกไปประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได้  และช่วงที่ผ่านมา ทางเรือนจำได้รับการติดต่อกับ บริษัทเอกชน ให้เรือนจำผลิตอวน ซึ่งเป็นสินค้าสำหรับชาวประมงในภาคใต้  โดยให้เรือนจำฝึกอาชีพการผลิตอวนแก่ผู้ต้องขังจนสามารถ ผลิตชิ้นงานได้คุณภาพ    จึงได้มีการจ้างงานให้เรือนจำผลิตอวนต่อเนื่องต่อมา   โดยบริษัทให้ราคา 35 บาทต่ออวน 1 ปาก

 โดยเรือนจำได้ ได้นำรายได้ดังกล่าว จัดสรรคืนแก่ผู้ต้องขัง ในรูปแบบของเงินปันผลอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เป็นกำลังใจให้กับผู้ต้องขัง เกิดความตั้งใจในการเรียนรู้ ฝึกฝนด้านอาชีพ และผ่อนคลายความเครียดขณะอยู่ในเรือนจำ

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน  ทางเรือนจำได้ประสาน ไปทางบริษัทผู้ผลิตอวน ให้สนับสนุนเพิ่มค่าผลิตให้กับเรือนจำ   และได้รับการตอบรับจากบริษัท ฯ ยินดีที่จะเพิ่มราคาค่าผลิตให้กับเรือนจำในราคา 45 บาท ต่อปาก    

ทั้งนี้เรือนจำจึงได้เชิญ คณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณา และได้มีมติให้เรือนจำ  เสนอเรื่องดังกล่าวไปยังกรมราชทัณฑ์ต่อไป พร้อมทั้งขอให้ได้มีการจัดสรรเงินปันผลเพิ่มแก่ผู้ต้องขังอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม เพื่อเป็นกำลังใจให้ได้ปฏิบัติดี และออกไปเป็นคนดีของครอบครัวและสังคมต่อไป

ภาพ-ข่าว อะหมัด รามันห์สิริวงศ์/ยะลา/ยะลา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here