ยะลาไม่รอด พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ครั้งแรก 2 ราย ในระลอกเมษายน

7

นายแพทย์สงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา เปิดเผยว่า สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 จังหวัดยะลา ได้รับรายงานผลการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการ พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 2 ราย

ยะลาไม่รอด พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ครั้งแรก 2 ราย ในระลอกเมษายน อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

รายที่ 1 เป็นเพศหญิง อายุ 61 ปี มีอาชีพทำสวน มีสวนอยู่ในพื้นที่ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส ภูมิลำเนาอยู่ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา เดินทางไปกลับ

ยะลาไม่รอด พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ครั้งแรก 2 ราย ในระลอกเมษายน อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส เพื่อไปทำสวนเป็นประจำ วันที่ 12 เม.ย.64 ขับรถยนต์ส่วนตัวไป อ.รือเสาะ เพื่อซ่อมแซมบ้านเกิดอุบัติเหตุโดนเสื่อยบาดนิ้วก้อยมือซ้าย เข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลรือเสาะ จ.นราธิวาส ซึ่ง โรงพยาบาลรือเสาะ ได้ส่งต่อมารับการรักษาที่ โรงพยาบาลศูนย์ยะลา ก่อนเข้ารับการผ่าตัด ได้รับการตรวจหาเชื้อ Covid-19 (ตามมาตรการเฝ้าระวังในระบบบริการ/

ยะลาไม่รอด พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ครั้งแรก 2 ราย ในระลอกเมษายน อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

ตรวจหาเชื้อในกลุ่มผู้ป่วยก่อนผ่าตัด รายที่ 2 เป็นเพศชาย อายุ 26 ปี ภูมิลำเนาอ.เมืองยะลา จ.ยะลา เดินทางไปกรุงเทพฯตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.64 และเดินทางกลับถึงยะลา วันที่ 12 เม.ย.64 ซึ่งผู้ป่วยทั้ง 2 ราย นอนพักรักษาตัวอยู่ที่ โรงพยาบาลศูนย์ยะลาและหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ได้ดำเนินการควบคุมโรคตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขแล้ว

ยะลาไม่รอด พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ครั้งแรก 2 ราย ในระลอกเมษายน อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา กล่าวอีกว่าขณะนี้ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสมกว่า 3 หมื่นรายแล้วและอาจมีผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการ ไม่เคยไปตรวจอีกจำนวนมาก ทำให้อาจรับเชื้อและแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นได้โดยไม่รู้ตัว โดยเฉพะบุคคลในครอบครัว รวมทั้งผู้สูงอายุหรือผู้มีโรคประจำตัว หากติดเชื้อมีความเสี่ยงอาการรุนแรงและเสียชีวิตได้

ยะลาไม่รอด พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ครั้งแรก 2 ราย ในระลอกเมษายน อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

ดังนั้น ในช่วงสงกรานต์ซึ่งมีการเดินทางจำนวนมาก ขอให้ประชาชนระวังตัวเองขั้นสูงสุดตลอดเวลา ให้คิดว่าทุกคน มีความสี่ยงติดเชื้อ และระวังตัวเองไม่นำชื้อไปติดคนอื่น เมื่อเดินทางข้ามจังหวัด อาจทำให้จังหวัดที่ไม่มีผู้ติดเชื้อเกิตการติตเชื้อ

ยะลาไม่รอด พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ครั้งแรก 2 ราย ในระลอกเมษายน อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

ขึ้นได้ “หากเดินทางกลับไปเยี่ยมบ้านช่วงสงกรานตํ ขอให้อยู่ในครอบครัว หลีกเสี่ยงสูงสิงกับครอบครัวอื่น ไม่ไป สถานที่เสี่ยง ไม่ทำตัวเองให้มีความเสี่ยง หากจำเป็นออกจากบ้าน ต้องใส่หน้ากากตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่างจากคนอื่นอย่างน้อย 2 เมตร ลงทะเบียนเข้าออกสถานที่ ตรวจวัดอุณหภูมิ หากมีอาการสงสัย ตรวจหาเชื้อ ซึ่งมาตรการด้านสาธารณสุขเหล่านี้ ต้องปฏิบัติอย่างเข้มข้น จะช่วยป้องกันการติดเชื้อได้”

ยะลาไม่รอด พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ครั้งแรก 2 ราย ในระลอกเมษายน อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

ในส่วนของบุคลากรสาธารณสุข สม. เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่เสียสละเวลาช่วงวันหยุดยาว มาช่วยกันปฏิบัติงานดูแลประชาชน การเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรคตลอดเทศกาลสงกรานต์ ขอให้เน้นมาตรการป้องกันโควิด-19 ทุกครั้งที่ลงปฏิบัติงาน ณ จุดเกิดเหตุ และในโรงพยาบาลตัวย ทั้งในส่วนของพี่น้องประชาชนที่ให้ความร่วมมือในการยกการ์ดสูงร่วมป้องกัน และช่วยฝ้าระวังสอดส่องเป็นหูเป็นตา การลักลอบเข้าเมือง คนแปลกหน้าเข้าในชุมชน หรือ การจัดกิจกรรมเสี่ยง แออัตหนาแน่น ไม่มีมาตรป้องกัน สามารถแจ้งได้ที่ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. และสายด่วนโควิด-19 จังหวัดยะลา (093-3591300, 098-5633488, 098-5633498 . 098-5633499)

ภาพ-ข่าว อะหมัด รามันห์สิริวงศ์/ยะลา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here