ยะลาสั่งปิด”หมู่บ้านกำปงบูเกะ”หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ห้ามเข้าออกเด็ดขาดคัดกรองชาวบ้าน

7

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19)ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังคงน่าเป็นห่วง ซึ่งในส่วนของ จ.ยะลา โดยในวันนี้ 12 พ.ค.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทางจังหวัดยะลาสั่งปิดบ้านกำปงบูเกะ หมู่ที่ 8 ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา หลังพบจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ โดย นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้ออกคำสั่ง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19)จ.ยะลา กำหนดพื้นที่เสี่ยงเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ปิดหมู่บ้านกำปงบูเกะ เพื่อให้สถานการณ์การแพร่ระบาดยุติลงได้โดยเร็ว และเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงมากขึ้นในพื้นที่ดังกล่าว โดยห้ามมิให้ผู้ใดเข้า – ออก พื้นที่ดังกล่าว หากผู้ใดมีความจำเป็นจะต้องเดินทางเข้า – ออกจะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ ถ้าพบว่ามีการฝ่าฝืนต้องระวางโทษทั้งจำทั้งปรับ

สำหรับในวันนี้ มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ มีผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ 17 ราย คือ อ.เมืองยะลา 5 ราย อ.รามัน 12 ราย รวมผู้ป่วยสะสมจำนวน 150 ราย รักษาหาย 35 ราย เสียชีวิตสะสมรวม 3 ราย รักษาในโรงพยาบาล 112 ราย แบ่งเป็น โรงพยาบาลยะลา 52 ราย โรงพยาบาลเบตง 3 ราย (รักษาต่อ รพ.มอ. 1 ราย) โรงพยาบาลสนาม 55 ราย และ อยู่ระหว่างรอผลการตรวจ (Lab) 1,118 ราย สำหรับผู้ติดเชื้อ 150 ราย พบใน อ.เมืองยะลา 39 ราย เพิ่มรายใหม่ 5 ราย (เสียชีวิต 1 ราย) อ.กรงปินัง 40 ราย อ.เบตง 15 ราย(เสียชีวิต 1 ราย) อ.กาบัง 4 ราย เสียชีวิต 1 ราย อ.บันนังสตา 1 ราย และ อ.รามัน 51 ราย เพิ่มรายใหม่ 12 ราย

ภาพ-ข่าว อะหมัด รามันห์สิริวงศ์/ยะลา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here