ยะลาพระดาบสชายแดนใต้ สร้างอาชีพ ชุบชีวิตเยาวชนยากไร้ ให้มีรายได้ที่มั่นคง 12 รุ่น กว่า 600 คน

7

เป็นระยะเวลากว่า 12 ปี ที่โรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปลูกฝังและดูแลเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่ปี 2553 ด้วยพระราชหฤทัยของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่มีต่อเยาวชนในพื้นที่ ในกลุ่มที่ขาดโอกาสทางการศึกษา จึงได้พระราชทานแนวทางการศึกษา ตามรูปแบบของโรงเรียนพระดาบส มีจุดหมายให้เยาวชนมีอาชีพ รายได้ สามารถดูแลตนเองและครอบครัว พร้อมอาศัยอยู่ในสังคมได้อย่างสันติสุข

พลเอกสมพล ปานกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า ปัจจุบันโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ผลักดันและมอบความรู้แก่เยาวชนในพื้นที่ 12 รุ่น ขณะนี้กำลังศึกษา 80 คน โดยทำการเปิดหลักสูตรวิชา ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ช่างซ่อมรถยนต์ ช่างเชื่อม และช่างไฟฟ้า ใช้เวลาเรียนหลักสูตรระยะสั้น 1 ปี โดยโรงเรียนช่วยเหลือเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และขาดโอกาสทางการศึกษา อบรมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม นำความรู้ไปประกอบอาชีพและเป็นคนดีของสังคม

“เราไม่ต้องการให้เด็กที่มีฐานะยากจน เป็นภาระของสังคม เป็นพลเมืองที่ดี เราให้เด็กอยู่ในระบบ คือ นอนตามเวลา ทานตามเวลา เรียนตามเวลา เพราะต้องการให้เด็กมีความรู้ วินัย มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ศิษย์ของเราตั้งแต่รุ่นที่ 1 ถึง รุ่นที่ 12 หลายคนประสบความสำเร็จ มีงานทำ และเปิดร้านเป็นของตนเอง เชื่อว่าเป็นความภาคภูมิใจของนักเรียนเอง นอกจากนั้นเชื่อว่า พ่อแม่ผู้ปกครองน่าจะได้ลูกคนใหม่กลับบ้านไปด้วย” ผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบส จชต. กล่าว

ด้าน นายสมชัย สำเร อายุ 24 ปี นักเรียนรุ่นที่ 12 กล่าวว่า ตนเองได้มาเรียนที่นี่โดยมีรุ่นพี่รุ่นที่ 11 มาเรียนแล้วกลับไปประสบความสำเร็จ มีงานทำ เลยลองมาสมัคร วันแรกเมื่อเข้ามาอยู่ในโรงเรียน อาจารย์ฝ่ายปกครองฝึกกฎระเบียบได้เป็นอย่างดี ตนเองได้เลือกช่างยนต์ ซึ่งหลักสูตรการสอนเริ่มต้นตั้งแต่การฝึกสอนขั้นพื้นฐาน อาทิ ถอดประกอบเบรก ล้างเบรก เปลี่ยนผ้าเบรก ตั้งวาล์ว ทั้งระบบ ซึ่งขณะนี้ถือว่าได้เรียนเกือบครบองค์ประกอบทุกอย่างแล้ว อย่างไรก็ตาม ตั้งเป้า มีงานทำ และหากมีประสบการณ์แล้ว จะเปิดร้านเล็กๆ เป็นของตนเอง

ด้าน นายยาการียา แซมา ศิษย์เก่าโรงเรียนพระดาบส จชต. รุ่นที่ 4 กล่าวว่า ชีวิตขณะนี้ดีขึ้นมากกว่าเมื่อก่อนหลายเท่า โรงเรียนให้ความรู้ทางด้านการศึกษา ซึ่งนึกถึงพระคุณของโรงเรียนมาโดยตลอด เนื่องจากมีโอกาสทำงานในวันนี้ได้เพราะโรงเรียน นอกจากให้ความรู้แล้ว ยังได้สอนความคิดต่างๆ ทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน การอยู่ในสังคม อย่างไรก็ตาม ทุกวันนี้ดำรงชีวิตทุกๆวันได้อย่างสบายใจ

ภาพ-ข่าว อะหมัด รามันห์สิริวงศ์/ยะลา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here