ยะลาซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมหลังฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน

5

จากกรณีที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ จังหวัดยะลา ได้แจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้ ระมัดระวังอันตราย จากฝนตกหนัก ซึ่ง อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่ง โดยพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลาก ยะหา กาบัง บันนังสตา กรงปินัง ธารโต เบตง พื้นที่เสี่ยงน้ำล้นตลิ่ง ริมแม่น้ำปัตตานี อ.บันนังสตา อ.กรงปินัง และ อ.เมืองยะลา รวมทั้ง ริมแม่น้ำสายบุรี อ.รามัน ริมคลองยะหา อ.ยะหา ในระยะนี้ให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด สำหรับประชาชนที่ต้องการขอความช่วยเหลือสามารโทรสายด่วนนิรภัย ได้ที่ 1784 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา

ส่วรชนที่ บริเวณบึงสวนขวัญเมืองยะลา ภายในเขตเทศบาลนครยะลา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา นายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดพร้อมเยี่ยมชมการซักซ้อมการปฏิบัติงานสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของจังหวัดยะลา โดยมี นายวีรวัฒน์ ศิริกุลพิพัฒน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา นายธราวุธ ช่วยเกิด นายอำเภอเมืองยะลา หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ ซึ่งการซักซ้อมเริ่มสถานการณ์ชักซ้อมปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ทางน้ำ)ร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง เทศบาลนครยะลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา จิตอาสา 904 จังหวัดยะลา หน่วยกู้ชีพ – กู้ภัยแม่กอเหนี่ยวยะลา หน่วยกู้ชีพ – กู้ภัยเจ้าแม่ทับทิมยะลา และ ชุด นักประดาน้ำเทศบาลนครยะลา อีกด้วย

นายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีว่า ในช่วงตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมเป็นต้นมาเป็นช่วงฤดูมรสุมของภาคใต้ ซึ่งจะได้รับอิทธิพลจากร่องความกดอากาศต่ำและลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุม โดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนตกหนักและมีฝนตกหนักมากบางแห่ง เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม ซึ่งจะก่อให้เกิดผลกระทบ สร้างความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสร้างความเดือดร้อนแก่ชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นจำนวนมาก ซึ่งเราทุกหน่วยได้ตระหนักและเห็นความสำคัญถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในช่วงดังกล่าว

จังหวัดยะลาจึงบูรณาการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน ทั้งกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ฝ่ายพลเรือน และอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัย ร่วมกันซักซ้อมการปฏิบัติงานสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพื่อเตรียมความพร้อมทรัพยากร กำลังเจ้าหน้าที่ และแนวทางการให้การสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ ของหน่วยงานในระดับจังหวัด เพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือในระดับพื้นที่อำเภอต่างๆ เมื่อเกิดภัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ยังกล่าวอีกว่า ตนเองเชื่อว่าการจัดกิจกรรมของจังหวัดในครั้งนี้ จะทำให้พี่น้องประชาชนมีความมั่นใจในการเตรียมความพร้อมของจังหวัด ที่เราทุกภาคส่วนมีความมุ่งมั่น ร่วมมือ ร่วมใจ แสดงถึงความพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเมื่อเกิดสาธารณภัย นับจากนี้ไปทุกหน่วย ซึ่งเป็นกำลังหลักของจังหวัดยะลา จะได้เตรียมความพร้อมรับภาระหน้าที่อันสำคัญนี้ ด้วยการบูรณาการ การทำงานร่วมกัน และหมั่นฝึกฝนตนเองตลอดจนปฏิบัติภารกิจต่างๆในหน้าที่ ให้เกิดทักษะและมีประสบการณ์เพื่อจะนำมาซึ่งความมั่นใจของประชาชนชาวจังหวัดยะลา อันเปรียบเสมือนญาติพี่น้องที่พวกเราต่างมีความรัก ความห่วงใย

ภาพ-ข่าว อะหมัด รามันห์สิริวงศ์/ยะลา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here