ยกระดับชีวิตผู้ประกันตนกับประกันสังคม

4

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผยนโยบายการพัฒนาและยกระดับชีวิตของผู้ประกันตนกับกองทุนประกันสังคม โดยมุ่งหวังกองทุนประกันสังคมจะต้องเป็นที่พึ่งของพี่น้องผู้ประกันตนในวันที่เกิดวิกฤต พร้อมยืนยันธนาคารแรงงานจะต้องมีการสานต่อให้ถึงที่สุด โดยมุ่งหวังว่าพี่น้องผู้ใช้แรงงานจะต้องมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here