ม.แม่โจ้ บันทึกลงนามร่วม สยามเฮิร์บ พัฒนาระบบปลูกพืชกระท่อมอินทรีย์ในนิเวศภาคเหนือ ต่อยอดงานวิจัยสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

4

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ กับ บริษัท สยาม เฮิร์บ แอนด์ เฮลท์ จำกัด ส่งเสริมให้มีความร่วมมือในการให้บริการวิชาการ ค้นคว้าวิจัย และกิจกรรมอื่นๆ อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบปลูกพืชกระท่อมอินทรีย์ในภาคเหนือ พร้อมทั้งพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบในด้านสุขภาพ การแพทย์ และให้นักศึกษาได้มีโอกาสเข้ามาพัฒนา สร้างให้เป็นนักวิจัยและพัฒนาต่อยอด โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ นางศุวภัทร ปูชัยโชตน์ ประธานกรรมการ บริษัท สยาม เฮิร์บ แอนด์ เฮลท์ จำกัด เป็นผู้แทนลงนามทั้งสองฝ่าย โอกาสนี้ คณะผู้บริหารของทางสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยายาน ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

การบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและพัฒนาการศึกษา วิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม สำหรับพืช “กระท่อมอินทรีย์” เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบทางด้านสุขภาพ/ความงาม และอาหาร ส่งเสริมการพัฒนาสร้างนักศึกษาให้มีโอกาส ได้เป็นนักวิจัย นักพัฒนาผลิตภัณฑ์ และนำผลงานที่เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือไปใช้ประโยชน์ในการผลิต การสร้างงานวิจัยต่อยอดยั่งยืน ร่วมกันถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ ยกระดับมาตรฐานทักษะฝีมือขั้นสูงแก่ภูมิภาค และประเทศต่อไป

ภาพ-ข่าว ภัทร์ศิริ ธาตุอินจันทร์ เชียงใหม่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here