ม.แม่โจ้ จัด “กลัดเข็มผูกไท ร้อยดวงใจ ช่อใหม่อินทนิล” สร้างความภาคภูมิใจให้ นศ.

5

ผศ.ดร. บัญญัติ มนเทียรอาสน์ รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธี กล่าวให้โอวาทและความหมายของตราประจำมหาวิทยาลัย โครงการมอบสัญลักษณ์นักศึกษา ประจำปี 2565 กิจกรรม “กลัดเข็มผูกไท ร้อยดวงใจ ช่อใหม่อินทนิล”  โดยมีนายชาคร อุปละ นายกองค์การนักศึกษา กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร. นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวมอบสัญลักษณ์นักศึกษาใหม่ณ สนามอินทนิล มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 กิจกรรมในครั้งนี้ดำเนินการ โดย องค์กรนักศึกษา ภายใต้การดูแลของกองพัฒนานักศึกษา และสโมสรนักศึกษาคณะต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นถึงความสำคัญของเครื่องแบบและสร้างความภาคภูมิใจในการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้  ซึ่งมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นายกสมาคมศิษย์เก่า ผู้แทนศิษย์เก่าแม่โจ้ เข้าร่วมพิธีและมอบสัญลักษณ์ให้กับนักศึกษาแต่ละคณะ แต่ละวิทยาลัย ในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความอบอุ่น ประทับใจ

ภาพ-ข่าว นิวัตร  ธาตุอินจันทร์ เชียงใหม่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here