ม.ราชภัฏยะลา แจงผลการดำเนินงาน 9 ปี ในงาน “ใต้ร่มจันทน์กะพ้อ เนื่องในโอกาสครบรอบ 88 ปี

1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวต้อนรับ และแถลงผลการดำเนินงานในช่วง 9 ปี (พ.ศ.2556 – 2565) ที่ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในงาน “ใต้ร่มจันทน์กะพ้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (มรย.) สู่ คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้ ในโอกาสครบรอบ 88 ปี การก่อตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อสะท้อนบทบาทและกิจกรรมเชิงสังคม ทั้งมิติด้านการศึกษา ด้านบริการวิชาการ การร่วมพัฒนาและวิจัยชุมชน รวมถึงสร้างความสัมพันธ์ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ในท้องถิ่น ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนเป็นการขอบคุณสื่อมวลชน และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ในการเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัยกับประชาชนและหน่วยงานภายนอก โดยมี นายอำนาจ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหาร สื่อมวลชน แขกผู้เกียรติ คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

โดยภายในงานมีการแถลงผลงานการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ กิจกรรมเสวนา “จากฝึกหัดครู สู่คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้ มองอนาคต ? การแสดงเปิดตัวหนังสือ “ใต้ร่มจันทน์กะพ้อ” สะท้อนถึงการแสดงแฟชั่นโชว์ การแสดงจินตลีลา มอบรางวัลการประกวดภาพถ่าย โดยผลงานนักศึกษา และบูธนิทรรศการแสดงผลงาน ได้แก่ ผลงาน 59 โครงการ นิทรรศการเรื่องเล่าย้อนอดีตสู่ปัจจุบัน นิทรรศการผลผลิตจาก 7 ส่วนราชการ นิทรรศ Flagship  มรย. นิทรรศการประกวดภาพถ่าย และนิทรรศการหนังสือเรื่องเล่าจากอดีตสู่ปัจจุบัน

ภาพ-ข่าว อะหมัด รามันห์สิริวงศ์/ยะลา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here