ม.ราชภัฏยะลา มอบ Notebook สำหรับนักศึกษา เพื่อใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์ ช่วงสถานการณ์โควิด-19

5

ที่ ลานกิจกรรม ชั้น 2 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดโครงการให้บริการยืมเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) สำหรับนักศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหาร คณบดี คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมในครั้งนี้ สำหรับโครงการการให้บริการยืมเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) สำหรับนักศึกษา เพื่อใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์ในปีการศึกษา 2564  เป็นการช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์สำหรับการเรียนออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับการเรียนต่อไป

อาจารย์ ดร.ปรีชา พังสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีโครงการการให้บริการยืมเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) สำหรับนักศึกษา เพื่อใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์ในภาคการศึกษาที่ 1 – 2564 ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากปีการศึกษา 2563 ในครั้งนี้ได้ทำการสำรวจความต้องการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ยืมเรียนมีนักศึกษาสมัครยื่นความจำนง จำนวน 258 คน และได้รับการจัดเลือก รวมจำนวน 180 คน ในวันนี้นักศึกษาลงทะเบียนขอรับโดยส่งมอบเครื่อง จำนวน 145 คน ส่วนที่เหลืออีกจำนวน 35 คน ติดภารกิจแจ้งความจำนงจะมารับก่อนเปิดภาคเรียน 1-2564 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา ประกอบด้วย ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ สายชาร์ต เมาส์ และกระเป๋า ซึ่งเป็นนักศึกษาจากทั้ง 4 คณะ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ภาพ-ข่าว อะหมัด รามันห์สิริวงศ์/ยะลา/

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here