ม.ป่อเต็กตึ๊ง มอบเตียงผู้ป่วยระบบไฟฟ้า แก่ รพ.สงฆ์.

10

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  นำโดย นางศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ พร้อมด้วยนายจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและเหรัญญิก และนายอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการมูลนิธิฯ มอบเตียงผู้ป่วยระบบไฟฟ้า จำนวน 10 เตียง รวมมูลค่าเป็นเงิน 325,000 บาท (สามแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ให้แก่โรงพยาบาลสงฆ์ เพื่อนำไปใช้สำหรับการดูแลพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธและเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล โดยมี นายไพฑูรย์  ฤกษ์นิธี รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วยทีมงานฝ่ายสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมในพิธี ณ โรงพยาบาลสงฆ์ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

.กว่า 111 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  ได้ขยายขอบข่ายโครงการต่าง ๆ ออกไปอย่างกว้างขวาง ไม่เพียงแต่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ผู้ตกทุกข์ได้ยากโดยไม่จำกัดเชื้อชาติ  ศาสนา เท่านั้น แต่ยังได้พัฒนาคุณภาพชีวิตอีกในหลาย ๆ รวมทั้งการมอบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่สถานพยาบาลต่างๆ เพื่อเป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ช่วยเหลือประชาชนครบวงจรในทุก ๆ ด้าน  ดังคำขวัญมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง “ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต”

ภาพ-ข่าว ปชส. ม.ป่อเต็กตึ๊ง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here