ม.นอร์ทกรุงเทพร่วมSBACจัดโครงการปรุงด้วยใจมอบด้วยรอยยิ้ม ปทุมธานี

4

ที่มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต จัดโครงการ “มอบอาหารน้ำใจ Food for You” ซึ่งเป็นโครงการที่ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สูญเสียรายได้จากการประกอบอาชีพหรืออยู่ในสถานะตกงาน เป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนด้านการดำเนินชีวิตและให้กำลังใจซึ่งกันและกัน พร้อมส่งต่อมื้ออาหารสุขภาพดี จำนวนทั้งสิ้น 2,000 กล่อง ตลอดโครงการ ไปยังพี่น้องประชาชนละแวก ต.บึงยี่โถ จ.ปทุมธานี และซอยพหลโยธิน 52 เขตสายไหม เพื่อเติมพลังงานทางกายและเสริมกำลังใจในการดำเนินชีวิต ให้พร้อมที่จะต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ต่อไป    โครงการมอบอาหารน้ำใจ Food for You ร่วมแบ่งปันอาหารมื้อสำคัญเพื่อสุขภาพในครั้งนี้ จัดทำเป็นเมนู “ไก่ย่างบาบีคิวข้าวหอมมะลิ” และ “ไก่ย่างซอสเขียวหวานข้าวหอมมะลิ” ที่ได้รับการรปรุงสดใหม่จากเตา โดย “เชฟจากัวร์” Top Chef Thailand 2 ซึ่งเป็นอาจารย์ประจำ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ร่วมกับนักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมการบริการและการประกอบอาหาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ และนักศึกษาสาขาการโรงแรมและสาขาเชฟอาหารนานาชาติ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ-เอสแบค สะพานใหม่ เพื่อส่งต่อความอร่อยและร่วมเป็นอีกหนึ่งพลังใจในการตอบแทนสิ่งที่ดี ๆ ต่อสังคม      ซึ่งตลอดการจัดโครงการมอบอาหารกลางวัน Food for You มีพี่น้องประชาชนในชุมชน ต.บึงยี่โถ  จ.ปทุมธานี และซอยพหลโยธิน 52 เขตสายไหม ตอบรับในน้ำใจโครงการนี้เป็นอย่างดี ทางผู้จัดโครงการขอขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วน ตลอดจนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพทุกคน ที่ให้การสนับสนุนการจัดโครงการน้ำใจ Food for You ครั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ และวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ-เอสแบค สะพานใหม่ จะยังคงุม่งมั่นและตั้งใจที่จะจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อตอบแทนสิ่งที่ดีคืนแก่สังคมต่อไป #ปรุงด้วยใจให้ด้วยรอยยิ้ม

ภาพ-ข่าว ธัชนนท์ พิริยะกุลชัย จ.ปทุมธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here