ม.นราธิวาสฯ จับมือกับธ.ออมสิน จัดโครงการอบรมพัฒนาอาชีพโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน เน้นสร้างอาชีพ (มีคลิป)

5

 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการการอบรมพัฒนาอาชีพโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้กับผู้ประกอบการในชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวนกว่า 800 คน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมฯ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสฯ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยนราธิวาสฯ จัดโครงการอบรมพัฒนาอาชีพโครงการมหาวิทยาลัยประชาชนโดยโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างธนาคารออมสินกับมหาวิทยาลัยฯ เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนให้เกิดการสร้างงานและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สนับสนุนการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับชุมชน ซึ่งจะทำให้ผู้ผ่านการอบรมได้รับความรู้ความสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว รวมถึงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้ได้รับการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ มีความสามารถและมีระดับทักษะที่สูงขึ้น จนสามารถนำไปประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้และยำระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น

 ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฤทธิวุธ ภูวพัฒน์ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กล่าวว่า ในการจัดโครงการออมสินยุวพัฒน์ ในครั้งนี้ ประกอบด้วย 7 โครงการ คือ 1.โครงการทำสมุนไพร 2.โครงการทำบูดู 3.โครงการอาหารไทยเพื่อการประกอบอาชีพ 4.โครงการทำแกงไตปลาแห้ง 5.โครงการทำอาหารว่างเพื่อการประกอบอาชีพ 6.โครงการทำผ้าบาติด และ 7.โครงการทำขนมเค้กคุ้กกี้ รวมทั้งยังมีการจัดนิทรรการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ในโครงการออมสินยุวพัฒน์ ประกอบด้วย 7 ผลิตภัณฑ์ คือ Coarse rice สโลแกน ข้าวซ้อมมือจากใจคนโคกอิญ – โคกใน Purple สโลแกน จานกาบหมาก พลังสตรี ใช้แล้วดีไม่เป็นภัยต่อธรรมชาติ ชันโรงบูโด ยี่งอ สโลแกน หวานไร้พิษ เป็นมิตรต่อสุขภาพ Cookie Herb สโลแกน หวานไร้พิษ คิดถึงสุขภาพ คิดถึงเรา Phoenix สโลแกนผ้าไหม ภูมิปัญญาไทย ก้าวไกลสู่ตลาดโลก สุดยอดถังเช่า สโลแกน ถังเช่าสำหรับผู้นำ Novel Budu สโลแกน ผลิตภัณฑ์บูดูสู่ตลาดอาเซียน

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here