ม้ายังตงตายเพิ่ม รวม 90 ตัว ป่วยสะสม 14 ตัว จาก 15 ฟาร์ม (ปากช่องนครราชสีมา)

3

จากข้อมูลถึงวันที่28มีนาคม จำนวนฟาร์มที่มีม้าป่วยและตายจำนวน  15 ฟาร์ม และมีม้าตายสะสมจำนวน 73 ตัว ซึ่งมีอัตราการตามเพิ่มขึ้นทุก งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมป้องกันโรคในม้า จังหวัดนครราชสีมา  กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อแพร่กระจายออกไปยังนอกพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา  ทำหนังสือเสนอ ผู้ว่าแจ้งปกครอง ตำรวจ.เพื่อประสานเรื่องตั้งจุดตรวจและ.หน่วยงานราชการที่มีม้าและประชาสัมพันธ์ให้ผู้เลี้ยงม้าเฝ้าระวังและกำจัดแมงแหล่งเพาะพันธ์ที่เป็นพาหะ กางมุ้ง หากพบม้ามีอาการป่วยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ในพื้นที่เข้าตรวจสอบทันที หากพบว่าม้ามีอาการตามนิยามหรือไข้สูงมากกว่า 39 องศาของโรค AHS   -ให้ ปศุสัตว์อำเภอ เก็บตัวอย่างแล้วสั่งฝังซากบันทึกสั่งกักสัตว์(ม้า)ห้ามเคลื้อนย้ายออกนอกฟาร์มประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราว   พร้อมทั้งจัดทำสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและเข้าใจสถานการณ์ของโรค การติดต่อของโรค. ให้ส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการโดยทันที   ส่วนม้าที่ตายสะสมตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 63 จำนวน15 ฟาร์ม ม้าตาย 73 วันนี้ตายเพิ่มอีก 2 ตัว รวมเป็น 75 ตัว  และวันที่ 29 มีนาคม 2563 จำนวน15 ฟาร์ม ตาย เพิ่มอีก 15 ตัวรวมของเมื่อวานเป็น. 15+75=90ตัว ส่วนเหลือ ยังคิดว่าไม่น่าจะรอด

ภาพ-ข่าว ปัญญา ปากช่อง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here