มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์ฯ มอบสิ่งของช่วยเหลือเด็กในโครงการกองบุญกู้วิกฤติเพื่อชีวิตเด็ก

6

โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ.จังหวัดเชียงราย โดย มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำโดย นางสาวศุภาพิชญ์ สงคำ

หัวหน้าโครงการฯ จังหวัดเชียงราย นำเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ บ้านอาดี่ ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย และ บ้านพนาสวรรค์ ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย  เพื่อมอบสิ่งของ ข้าวสาร อาหารแห้ง อาหารเสริม และสนับสนุนคลังอาหารในครัวเรือน สนับสนุน อาชีพมอบหมูพันธุ์พื้นเมืองและไก่พันธุ์พื้นเมือง สำหรับเด็กในโครงการ กองบุญกู้วิกฤตเพื่อชีวิตเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2564/65 จำนวน 7 ครอบครัว

การมอบสิ่งของในครั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์ที่ยากลำบาก ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 เด็กและผู้สูงอายุอยู่ตามลำพัง ไม่มีอาชีพ ไม่มีรายได้ ทาง โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ.จังหวัดเชียงราย พร้อมกันนี้ได้หารือกรรมการหมู่บ้านและผู้นำชุมชนในการสร้างบ้านมั่งคงให้เด็กกองบุญ กิจกรรมจิตอาสา ในโอกาสต่อไป

ภาพ-ข่าว ณัฐวัตร ลาพิงค์/เชียงราย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here